Головна

Cоотношеніе між інтенціоналізмом і репрезентаціонізмом в Серлевой теорії мовленнєвих актів

Нагадаємо, що ключові поняття інтенціоналізма суть подразумеваніе (= пожадливости повідомити); наміри говорить; те, що розуміє (распознаїт) слухає, у той час як ключові поняття репрезентаціонізма суть значення (мовного вираження); сенс (мовного вираження); мовна конвенція.

Як видно з викладеного вище, на етапі побудови ним теорії мовних актів Серлі повною мірою визнає роль репрезентаціоністскіх понять і які стоять за ними сутностей (значення (мовного вираження), мовна конвенція) у феномені мовного спілкування людей. Більше того, він навіть не повторює спроби Грайс довести концептуальну та / або генетичну залежність значення (мовних виразів) від подразумеванія (наміри), що говорить.

Серлі виходить із загального положення, відповідно до якої інтенціоналізм і репрезентаціонізм суть два рівноправних, що доповнюють один одного напряму у філософії мови.