Головна

Підстави цієї пятичленних класифікації

Перше і фундаментальне підстава: мета (purpose; point) здійснення акту, або іллокутівная мета. Для кожної з пяти категорій актів цю підставу виражено у відповідному визначенні розясненні-даної категорії.

Друге, супутній, підстава: напрям відповідності (direction of fit) між словами і світом. Поняття напрямок відповідності найлегше пояснити на приклади:

Коли людина стверджує, що Михайло закрив двері, то передбачається, що його слова повинні відповідати дійсності. На Серлевом жаргоні це означає, що в цьому акті напрямок відповідності - від слова до миру.

Якщо ж людина просить Михайла, щоб той закрив двері, то передбачається, що Михайло має зробити так, аби дійсність відповідала слова прохача. Висловлюючись термінами Серлі, в цьому акті напрямок відповідності - від світу до слів.

У ассертівов напрямок відповідності - від слів до світу.У директивах напрямок відповідності - від світу до слів. У коміссівов напрямок відповідності - від світу до слів. У експресивний немає напрямки відповідності.

Ця остання обставина пояснюється наступним.

Якщо я кажу: Вибачте, що я наступив вам на ногу, то не маю на увазі, що своїм мовним актом я беру на себе зобовязання ручатися за істинність того, що я наступив вам на ногу. Скоріше, істинність цієї пропозиціі в даних обставин не потребує жодних запорука - вона заздалегідь передбачається істинної як говорить, так і слухає. Таким чином, цей мій мовний акт не створює ніякого відповідності повинності щодо моїх слів фактів.

У декларацій подвійне напрямок відповідності: і від світу і до слів від слів до світу. Якщо начальник при відповідних обставинах говорить підлеглому: Ви звільнені, то передбачається, що він тим самим робить так, що підлеглий дійсно стає звільненим, - отже, у акта начальника є відповідність напряму від світу до слів, як у директивою. Але з іншого боку, якщо начальник це говорить, то - на відміну від директивою або коміссівов - ніхто не стає зобовязаним робити щось, щоб привести світ у відповідність зі словами начальника; сам мовний акт начальника, виражаючи певний стан справ, тим самим здійснює це положення справ - самі слова (будучи вимовленими) починають відповідати дійсності (що робить декларацію схожою на ассертів). З огляду на цю особливість декларацій, Серлі каже, що у них існує і другий напрямки відповідності - від слів до світу.