Головна

Таксономія іллокутівних актів

Іллокутівние акти суть частина мови як єдиного загальнолюдського інституту, а не частина тієї або іншої конкретної національної мови. Іншими словами, поняття про акт обіцянки, акті затвердження, акті запитування тощо збігаються в своїх основних, конституюють характеристиках у носіїв всіх національних мов.

Мається на точності пять категорій іллокутівних актів:

I. Ассертіви - тобто актів, суть яких у тому, що промовець допомогою мовленнєвого акту приймає на себе зобовязання ручатися за істинність вираженій в акті пропозиції.

[Дієслова - назви типових ассертівов:

стверджувати, заперечувати, відповісти, заперечити і т.д.]

II. Директиви - тобто акти, суть яких у тому, що промовець допомогою мовного акта намагається спонукати слухаючого зробити щось.

[Дієслова - назви типових директивою:

попросити, наказати, скомандувати, благати, дозволити, запросити, порадити і т.д.]

III. Коміссіви - тобто акти, суть яких у тому, що промовець допомогою мовленнєвого акту приймає на себе зобовязання щось зробити у майбутньому.

[Дієслова - назви типових коміссівов:

обіцяти, давати зарок, давати обітницю, та давати присягу, давати слово, ручатися, брати на себе зобовязання по договору (угоди, контракту, угоді), прийняти той чи інший план [програму] дій і т.д.]

 

IV. Експресивний - тобто акти, суть яких у тому, що промовець допомогою мовного акта висловлює свої психологічний стан [специфіковані в умові щирості даного експресивний] з приводу якогось стану справ [специфікованого в пропозіціональном значенні даного експресивний].

[Дієслова - назви типових експресивний:

дякувати, вітати, вибачатися, співчувати, виражати схвалення, виражати несхвалення і т.д.]

 

V. Декларації - тобто акти, суть яких у тому, що промовець допомогою мовного акта робить так, що розпочинає мати місце стан справ, специфіковані в пропозіціональном зміст даної декларації.

[Дієслова - назви типових декларацій:

давати імя, хрестити, оголошувати будь-кого чоловіком і жінкою, оголошувати війну видавати указ (закон, декрет), подавати у відставку і т.д.]