Головна

Абзац із застереженнями

Наявність у висновку трьох абзаців зазвичай свідчить про те, що при аудиті не було виявлено суттєвих відхилень. Присутність же в ув'язненні більше ніж трьох абзаців вказує на наявність застережень і на необхідність зробити які-небудь роз'яснення. В цьому розділі вже було розглянуто декілька ситуацій, в яких до аудиторського висновку без застережень додається четвертий пояснювальний абзац.

Коли видається висновок з застереженнями або ж негативний висновок, то між абзацом-сферою і абзацом-думкою вставляється абзац із застереженнями, в якому повідомляється про характер застережень, що зробили вплив на думка, виражена аудитором. Так, абзац із застереженнями в ув'язненні, наведеному на рис. 2.6, пояснює характер обмеження сфери аудиту. Думка аудитора з застереженнями міститься в останньому абзаці. У завершальній частині цієї глави наводяться й інші приклади висновків такого типу.

Є тільки один випадок, в якому висновок з трьома абзацами відрізняється від укладення без застережень, - це висновок з відмовою від вираження думки. У цій ситуації другий абзац стандартного висновку опускають і замінюють іншим формулюванням, а в абзаці-думці дають відмову від висловлення думки (див. рис. 2.7).