Головна

Аудиторські висновки, що відрізняються від укладення без застережень

При наявності хоча б однієї з цих трьох умов, у разі його суттєвості, необхідно представити висновок, відмінний від висновку без застережень. Є три головних типи висновків, які подаються

в цій ситуації: негативний висновок, відмова від висловлення думки і висновок з застереженнями.

Крім того, часто представляють висновку про неаудованої фінансової звітності, які, як випливає з їхньої назви, не є аудиторськими висновками у власному розумінні цього слова. Кілька типів спеціальних аудиторських висновків також представляються аудиторами з приводу звітності, складеної на основі даних про кошти, перевірок окремих аспектів діяльності компанії (що не відносяться безпосередньо до фінансової звітності), аналізу системи внутрішньогосподарського контролю і т.д. Спеціальні укладення докладно розглядаються в гол. 17.

Негативний висновок. Негативний висновок видається тільки тоді, коли аудитор вважає, що в цілому вся фінансова звітність до такого ступеня суттєво спотворена або може вводити в оману, що її не можна вважати об'єктивно відображає фінансовий стан компанії, результати її діяльності та рух грошових коштів у відповідності із загальноприйнятими бухгалтерськими принципами (див. умову 2). Негативний висновок може бути представлено тільки тоді, коли аудитор, провівши адекватне дослідження, впевнений в тому, що фінансова звітність не відповідає поставленим вимогам. Така ситуація не є звичайною, і тому негативні висновки використовуються рідко.

ВІДМОВА негативний висновок. Відмова від вираження думки використовується в тих випадках, коли аудитор не зміг переконатися в тому, що фінансова звітність у цілому об'єктивно відображає стан справ. Необхідність відмови від вираження думки може виникнути у зв'язку зі значним обмеженням сфери аудиторської перевірки (див. умова 1), а також за наявності взаємин певній залежності між аудитором і клієнтом, що підпадають під положення Кодексу професійної етики (див. умова 3). У кожній із цих ситуацій аудитор не може висловити думку про фінансову звітність в цілому. Відмова від вираження думки відрізняється від негативного висновку тим, що він випливає тільки з браку інформації в аудитора. З іншого боку, щоб представити негативний висновок, аудитор повинен накопичити достатньо свідчень того, що фінансова звітність не є об'єктивно відбиває стан справ. І відмова від висловлення думки, і негативний висновок використовують тільки тоді, коли зазначені умови надзвичайно суттєві. ВИСНОВОК із застереженнями. Висновок із застереженнями може бути представлено у зв'язку з обмеженням сфери аудиту (див. умова 1) або ж у зв'язку з тим, що мав місце відхід від загальноприйнятих бухгалтерських принципів (див. умову 2). Висновок із застереженнями може бути представлено тільки тоді, коли аудитор вважає, що в цілому фінансова звітність вірно відображає стан справ. Відмова від вираження думки або негативний висновок повинні представлятися в

тому випадку, коли аудитор вважає, що розглядаються обставини надзвичайно суттєві. Тому висновок з застереженнями вважається менш суворим типом ув'язнення.

У висновку із застереженнями можуть мати місце одночасно застереження щодо сфери та думки або ж тільки щодо думки. Застереження щодо сфери аудиту та думки аудитора можуть виникнути тільки тоді, коли аудитору не вдалося зібрати всієї інформації, необхідної загальноприйнятими стандартами аудиту. Тому такий тип застережень використовується, якщо сфера аудиту була звужена клієнтом або з'явилися інші обставини, які не дозволили аудитору здійснити перевірку в повному обсязі (див. умова 1). Застереження ж тільки щодо думки аудитора мають місце тоді, коли існує умова 2.

Кожного разу, коли аудитор представляє висновок з застереженнями, в абзаці-думці він повинен використовувати формулювання "за винятком". З цього випливає, що аудитор задоволений правильністю утримання фінансової звітності за винятком будь-якого її окремого аспекту. Приклади такого роду застережень ми наведемо нижче. Не можна використовувати слова "за винятком" у висновках, які не є висновками із застереженнями.