Головна

Умови, що вимагають відходу від використання висновку без застережень

Далі мова йтиме про три тісно пов'язаних один з іншого темах: про умови, що вимагають відходу негативний висновок без застережень, про типи думок крім думки без застережень і про поняття суттєвості.

Перш за все ми повинні описати три умови, що вимагають вищезгаданого відходу. Кожне з цих умов буде детально проаналізовано.

УМОВА 1: БУЛА ПЕРЕВИЩУЄ СФЕРА Аудиторські перевірки. Обмеження сфери аудиту має місце, коли аудитору не вдається отримати достатньо свідчень того, що фінансова звітність складена відповідно до вимог загальноприйнятих бухгалтерських принципів. Таке можливе з двох основних причин: обмеження можуть бути накладені клієнтом або ж випливати з певних обставин, що не залежать ні від клієнта, ні від аудитора. Як приклад обмеження з боку клієнта можна навести відмова адміністрації від того, щоб дозволити аудитору перевіряти інформацію по істотної дебіторської заборгованості, або заборону аудиторові перевіряти фактичну наявність товарно-матеріальних цінностей. Як приклад обмежень, викликаних подібними сбстоятельсгвамі, можна навести ситуацію, коли договір про аудиторському обслуговуванні полягає після закінчення фінансового року клієнта. У цьому випадку перевірити фактичну наявність товарно-матеріальних цінностей, підтвердити реальність дебіторської заборгованості або ж здійснити будь-які інші важливі процедури після дати балансу вже неможливо.

УМОВА 2: фінансова звітність складена НЕ У відповідності до загальноприйнятих бухгалтерських принципів. Наприклад, модифіковані формулювання висновку без застережень необхідно, якщо клієнт наполягає на оцінці основних коштів по відновної вартості або ж на оцінці товарно-матеріальних запасів за продажною ціною. Коли в цьому контексті вказують на загальноприйняті бухгалтерські принципи, мають на увазі перш за все адекватність відображення інформації, включаючи використання коментарів.

УМОВА 3: АУДИТОР НЕ Є незалежним. Зазвичай незалежність визначається правилом 101 Кодексу професійної етики.