Головна

Різниця між аудитом та бухгалтерським обліком

Багато користувачів фінансової звітності плутають аудит (auditing) і бухгалтерський облік (accounting). Плутанина відбувається через те, що в більшості випадків аудит пов'язаний з бухгалтерською інформацією і багато аудитори досить компетентні в бухгалтерських справах. Плутанина посилюється ще й тим, що особи, які виконують основну частину аудиту, називаються "присяжними бухгалтерами" або "дипломованими громадськими бухгалтерами" (Certified Public Accountants-CPA).

Бухгалтерський облік - це процес запису, класифікації і підбиття підсумків економічних подій за допомогою логіки з метою підготовки інформації для прийняття рішень. Завдання бухгалтерського обліку для конкретної економічної ситуації і для всього суспільства в цілому - забезпечення адміністрації та інших осіб кількісної інформацією певних типів, що використовується ними для прийняття рішень. Щоб виконати це завдання, бухгалтери повинні добре розуміти принципи і правила, що складають основу підготовки бухгалтерської інформації. Крім того, бухгалтери повинні створити систему, яка гарантує, що економічні події враховуються вчасно, належним чином і за прийнятну ціну.

При аудиті бухгалтерських даних визначається, чи правильно відображає записана інформація ті економічні події, що відбулися за період, що перевірявся. Оскільки бухгалтерські правила є критеріями для оцінки того, чи правильно сформована бухгалтерська інформація, будь-який аудитор, що займається цією інформацією, повинен добре розуміти ці правила. У контексті аудиту фінансової звітності - це загальноприйняті бухгалтерські принципи. У нашій книзі мається на увазі, що читач вже вивчив ці принципи.

Аудитор не тільки повинен розуміти бухгалтерський облік, а й бути компетентним у накопиченні і тлумаченні аудиторських свідчень. Це те, що відрізняє аудиторів від бухгалтерів. Визначення правильної процедури аудиту, розміру вибірки, що вимагають особливої уваги елементом

тов, хронометраж перевірок (тестів) і оцінка результатів - ось проблеми, з якими стикається виключно аудитор.