Головна

Загальноприйняті стандарти аудиту (GAAS)

Стандарти аудиту - це загальні керівні матеріали для допомоги аудиторам у виконанні їхніх обов'язків з аудиту завершеної фінансової звітності. У них розглянуті професійні якості (такі, як компетентність і незалежність), вимоги до аудиторських висновків і свідченнями.

Найбільш повними діючими керівними матеріалами є десять загальноприйнятих стандартів аудиту (Generally Accepted Auditing Standards, або GAAS). Підготовлені AICPA в 1947 р., вони зазнали мінімальні зміни. Ці стандарти не настільки специфічні, щоб служити скільки-небудь значимим керівництвом для практиків. Але вони являють собою основу для тлумачень AICPA.

ЗАГАЛЬНІ СТАНДАРТИ (GENERAL STANDARDS)

1.    Перевірку має виконувати особа або особи, що має відповідну технічну підготовку і професійні якості аудитора (The examination is to be performed by a person or persons having adequate technical training and proficiency as an auditor).

2. У всіх питаннях, пов'язаних із завданням, аудитор або аудитори повинен зберігати незалежність (In all matters relating to the assignment an independence in mental attitude is to be maintained by the auditor or auditors).

3. Проводячи перевірку і готуючи закінчення, необхідно проявляти належну професійну ретельність (Due professional care is to be exercised in the performance of the examination and the preparation of the report).

СТАНДАРТИ РОБОТИ НА ОБ'ЄКТІ (STANDARDS OF FIELD WORK)

1.    Робота повинна бути адекватно спланована, а асистентів, якщо вони є, потрібно контролювати належним чином (The work is to be adequately planned and assistants, if any, are to be properly supervised).

2. Аудитор повинен розбиратися в системі внутрішньогосподарського контролю достатньо для того, щоб спланувати аудит і визначити характер, термін і обсяг необхідних перевірок (The auditor should obtain a sufficient undersanding of the internal control structure to plan the audit and to determine the nature, timing, and extent of tests to be performed).

3. Шляхом перевірок, спостережень, опитувань і підтверджень потрібно отримати достатній об'єм свідчень, щоб створити необхідну основу для формування думки про аудіруемой фінансової звітності (Sufficient competent evidential matter is to be obtained through inspection, observation, inquiries, and ranfirmations to afford a reasonable basis for an opinion regarding the financial statements under examination). СТАНДАРТИ ВИСНОВКІВ (STANDARDS OF REPORTING)

1.    Висновок повинен містити повідомлення, представлена чи фінансова звітність у відповідності із загальноприйнятими бухгалтерськими принципами (The report shall state whether the financial statements are presented in accordance with generally accepted accounting principles).

2. У висновку повинні бути визначені обставини, за яких такі принципи не дотримувалися послідовно у звітному періоді в порівнянні з попереднім періодом (The report shall identify those circumstances in which such principles have not been consistently observed in tne current period in relation to the preceding period).

3. Розкриття інформації у фінансовій звітності слід розглядати як цілком адекватне, якщо у висновку немає іншої формулювання (Informative disclosures in the financial statements are to be regarded as reasonably adequate unless otherwise stated in the report).

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД АУДИТУ27

4. Висновок повинен містити в собі або думку про фінансову звітність в цілому або у тверження про те, що думка не може бути виражено. Якщо підсумкове думка не може бути виражено, то повинні бути сформульовані відповідні причини. У всіх випадках, коли ім'я аудитора пов'язане з фінансовою звітністю, висновок повинен містити в собі чітко сформульоване опис характеру аудиторської перевірки, якщо така мала місце, а також дані про рівень відповідальності, яку бере на себе аудитор (The report shall either contain an expression of opinion regarding the financial statements, taken as a whole, or an assertion to the effect that an opinion cannot be expressed. When an overall opinion cannot be expressed, the reasons therefore should be stated. In all cases where the an auditor's name is associated with financial statements, the report should contain a clearcut indication of the character of the auditor's examination, if any, and the degree of responsibility he is taking).