Головна

Класифікація банків

Сформована в даний час банківська система Росії представлена різноманітними видами банків. Залежно від різних критеріїв виділяють наступні банки:

1.    За формою власності:

- Державні - Банки, у статутному капіталі яких є частка держави, До них належать Ощадбанк Росії, у статутному капіталі якого частка Банку Росії становить 64%; Зовнішекономбанк на 100% державний банк; "Внешторгбанк" - 99,9% статутного капіталу якого належить ЦБ РФ. У Росексімбанком, Россільгоспбанку, Російському банку розвитку власником контрольного пакету є Російський фонд федерального майна. У 1980 р. такі банки становили +100%, в 1990 р. частка державних банків в сукупних банківських активах становила 95%, у 2004 р. - 36%. В даний час держава входить до складу власників однієї третини російських банків - 469. Однак частка його участі незначна. Великі пакети понад 50% належать державі тільки в 20 банках. Їх питома вага в сукупних банківських активах становить 33%. Однак, якщо відняти з них "Внешторгбанк" і Сбербанк, то їх частка незначна - 3,2%. Відповідно до нової редакції Федерального закону «Про Центральний банк Російської Федерації (БанкеРоссіі)» Центральний банк зобовязаний вийти зі складу учасників всіх комерційних банків, за винятком Ощадбанку Російської Федерації і Зовнішторгбанк. На ці банки покладені переважно агентські функції по роботі з бюджетними коштами та обслуговування зовнішнього боргу;

- Приватнібанки, учасниками яких є фізичні та юридичні особи різних організаційно-правових форм недержавної власності. Дана категорія банків є в даний час найбільш представницькою і становить основу банківської системи Росії;

- Кооперативнібанки - Банки, створені на основі кооперативної власності. Такі банки створювалися в перші роки реформування банківської системи країни - наприкінці 80-х рр.. В даний час таких банків у країні немає;

- Змішані - Банки з різними формами власності, у тому числі із іноземним капіталом. Статутний капітал за участю іноземного капіталу формується за рахунок коштів резидентів і нерезидентів, як у формі спільних банків, так і у формі повністю іноземного банку У Росії на 1 січня 2004 року діяли 32 кредитних організації з 100%-вим іноземним участю та 19 кредитних організацій з більш ніж 50%-ної іноземній часткою. Всього ж нараховувалося 128 діючих кредитних організацій з іноземною участю в статутному капіталі. Їхня частка в сукупному капіталі російських банків становить 5 - 6%, в активах банківської системи - +8 - 9%.

2. За територіальною ознакою:

- -- національнібанки - "Внешторгбанк", Ощадбанк, Зовнішекономбанк та інші, що мають загальнодержавне значення;

- -- міжнародні - Банки, діяльність яких здійснюється не тільки в межах країни, а й за кордоном;

- -- закордонні - Російські банки, діяльність яких здійснюється за кордоном. Такими банками, створеними на територіях іноземних держав є: Донау-банк АГ, Відень; Іст-Вест Юнайтед банк, що Люксембург, Комерційний банк для Північної Європи - Євробанк, Париж; Московський Народний банк Ltd, Лондон; Ост-Вест Хандельсбанк АГ, Франкфурт -на-Майні;

- -- регіональні банки діяльність яких орієнтована на обслуговування клієнтів регіону окремого

3. За організаційно - правову форму:

- -- унітарні - Банки, засновані на єдиноначальності і єдиновладдя. Вони мають єдиного власника в особі держави, юридичної, або фізичної особи;

- -- пайові - Банки, засновані на колективному, пайову участь різних фізичних та юридичних осіб у формуванні статутного капіталу. Пайові банки утворюються у формі товариства з обмеженою відповідальністю. У період формування банківської системи пайові банки були основною формою комерційних банків організації;

- -- акціонерні - Банки, утворені у формі відкритого або закритого акціонерного товариства. Структура банківської системи в 2002 р. по організаційно-правовій формі мала такий вигляд:

- Відкриті акціонерні товариства становили 36% загальної кількості діючих кредитних організацій;

- Закриті акціонерні товариства - 26%,

- Товариства з обмеженою відповідальністю - 38%.

4. За ступенем незалежності:

- -- дочірнібанки, залежні від материнського банку, частка якого в статутному капіталі не менше 50%,

- -- самостійні - Незалежні банки, контрольним пакетом акцій якого не має в своєму розпорядженні ні один з його засновників (учасників);

- -- уповноважені - Банки, яким органами управління передано частину функцій і виняткові повноваження в проведенні будь-яких операцій, обслуговуванні конкретних клієнтів, монополії сегменту ринку. Наприклад, банк «Москва» є уповноваженим банком уряду Москви, «Газпромбанк» - РАО «Газпром»;

- -- сателіти - Залежні від конкретного клієнта банки, як правило, обслуговують тільки його.

5. За характером діяльності:

- Універсальні банки, які надають своїм клієнтам весь комплекс банківських послуг;

- Спеціалізовані банки, діяльність яких орієнтована на надання окремих

банківських послуг, що є профільними для його. Виділяють галузеву, функціональну, клієнтську і регіональну спеціалізацію. За галузевої спеціалізації виділяють банки, які обслуговують переважно підприємства промисловості, транспорту, торгівлі сільське господарство, населення. Наприклад, Россельхозбанк обслуговує агропромисловий комплекс країни через мережу філій, яка налічує їх вже більше 60. ВАТ «РосДорБанк» та КБ «Традобанк» обслуговують підприємства дорожнього будівництва.

Функціональна спеціалізація базується на наданні банком окремих видів банківських послуг. Наприклад, банк "Авангард» спеціалізується на лізингових операціях, Оренбурзький іпотечний комерційний банк «Русь» відповідно на іпотечному кредитуванні, Російська депозитарний банк - на надання депозитарних послуг. Клієнтська спеціалізація передбачає орієнтацію банку на конкретний тип клiєнта: населення, що пенсіонери, студенти, кооперативи, малий бізнес і т.д. Наприклад, Банк кредитування малого бізнесу, ТОВ КБ «Газенергопромбанк». Регіональна спеціалізація повязана з обслуговуванням потреб конкретного регіону, підприємств і його населення. Наприклад, ВАТ «Ханти Мансійський-банк».

6. За надійності:

- Вища категорія надійності - до цієї групи входять Ощадбанк РФ, "Внешторгбанк", Альфа-банк, Банк Москви, Газпромбанк, Єврофінанс;

- Середня категорія надійності - включає в себе 134 банку, серед них Авто банк, Гута-банк, МДМ-банк, Оргбанк, БИН-банк, Імпексбанку, Росдор-банк, Никойл, Петрокоммерцбанк та інші;

- Стабільно працюючі банки - банки, що мають окремі недоліки, але досить стабільно працюють на фінансовому ринку;

- Банки, що мають ознаки проблемності - ця найбільш численна категорія банків і в неї за окремими ознаками можна віднести 46% діючих комерційних банків.

7. За масштабом діяльності.

Віднесення банків відповідно до цього критерію в ту чи іншу групу грунтується на розмір капіталу, величиною отриманого прибутку, обсяг виданих кредитів, розмір залучених депозитів та інших показниках. Наприклад, за розміром пасивів виокремлюють.

- Великі банки, до них належать 37 банків, у яких зосереджене 70% пасивів банківської системи;

- Великі банки - їхній 96 і їх частка в пасивах +15%;

- Середні банки - 240 банків та 10% пасивів;

- Дрібні - близько 900, або 68% від їхньої загальної кількості, мають обсяг пасивів, розмір яких не перевищує 5% їх загального обсягу.

По розмірі статутного капіталу банківська система країни представлена в такий спосіб:

- 10,4% (137) мають банків статутним капіталом від 300 млн. крб. і вище;

- 8% (105) банків мають статутний капітал від 150 до 300 млн. крб.;

- +13,5% Розташовують статутним капіталом від 60 до 150 млн. крб.;

- 43% - від 10 до 60 млн. крб.;

- 16% - мають статутний капітал до 10 млн. крб. На частку перших тридцяти найбільших за величиною активів банків припадає 68% сукупних активів банківської системи.

Таким чином, здебільшого банківська система Росії представлена дрібними банками.

На Заході головною підставою для ранжирування банків є показник «основного капіталу» - Tier One capital, розрахунок якого передбачає виключення максимальної кількості статей, здатних роздути баланс кредитної установи. Світовим лідером за цим критерієм є Citigroup - універсальна кредитна корпорація, яка здатна надати весь набір фінансових послуг своїм клієнтам. Вона ж очолює список банків найбільших за рівнем ринкової капіталізації, що відображає рівень розвитку фондового ринку в США. Модель Citigroup намагається розвивати російський Альфа-банк, який не скри -

кість своїх намірів перетворитися на повністю універсальний фінансовий заклад.

Другим в списку йде японський конгломерат Mizuho Financial Group, створений на базі трьох банків - Fuji Bank, Dai-Ichi Kangyo Bank та Industrial Bank of Japan. Свого часу створення цієї групи відсунуло на третє місце Bank of America - самий «масовий» банк у США. Mizuho - безперечний лідер у списку найбільших банків. Але цей показник відіграє другорядне значення при розрахунках рейтингу, тому що включає все, зокрема неякісні активи, правильна оцінка і повернення яких викликають великі сумніви в аналітиків. Японські банки - світові лідери за "віртуальним» активів через практику видачі «дружніх» кредитів. Японські банки бачать успіх своєї виживання в обєднанні, що веде до скорочення їх числа в списках лідерів, але теоретично покращує якість уцілілих.

Самим великим європейським банком за «основного капіталу» є британський фінансовий холдинг HSBC, європейська копія Citigroup. На відміну від американського лідера HSBC намагається довести, що його величезність але зашкодить «маленького клієнту», що знаходить постійне відображення в його рекламних кампаніях. Банк зазнав суттєвих втрат внаслідок кризи аргентинського (йому довелося припинити свої операції в цій країні), але цей факт поки не знайшов свого відображення в рейтингах.

У цілому ж багато аналітиків продовжують наполягати, що найкращим банком повинен бути маленький банк, в якому клієнта знають особисто, що не виключає включеності цієї установи в світові фінансові мережі. Невеликі розміри банку повинні позначатися на якості його кредитної політики. Аналітики говорять, що ця тенденція - заміни великої корпорації мережею незалежних невеликих компаній, повязаних між собою системою контрактних відносин, - розвиватиметься і далі, дивлячись на численні «злиття та поглинання», частка Citygroup на світовому ринку фінансових послуг займає, за розрахунками Accenture, не більше% 8.