Головна

Операції Банку Росії

Банк Росії може здійснювати банківські операції по обслуговуванню кредитних організацій, органів державної влади і органів місцевого самоврядування, їхніх організацій, державних позабюджетних фондів, військових частин, військовослужбовців, службовців Банку Росії, а також інших осіб у випадках, передбачених федеральними законами Банк Росії також має право обслуговувати клієнтів, які не є кредитними організаціями, у регіонах, де відсутні кредитні організації Банк Росії немає права

1. здійснювати банківські операції із юридичними особами, які не мають ліцензії на здійснення банківських операцій, та фізичними особами, за винятком випадків, коли на території відсутня інша кредитна організація

2. купувати акції (частки) кредитних та інших організацій, за винятком дозволених законод будівництві випадків,

3. здійснювати операції з нерухомістю, за винятком випадків, повязаних із забезпеченням де ності Банку Росії та його організацій,

4. займатися торговельною і виробничою діяльністю,

5. надавати кредити Уряду Російської Федерації для фінансування дефіциту федерального бюджету,

6. купувати державні цінні папери при їхньому первинному розміщенні,

7. надавати кредити для фінансування дефіцитів бюджетів державних позабюджетних фондів, бюджетів субєктів Російської Федерації та місцевих бюджетів;

8. пролонгувати надані кредити Виняток може бути зроблено за рішенням Ради директорів

Банк Росії для досягнення своїх цілей має право здійснювати наступні банківські операції та операції з Урядом Російської Федерації та російськими та іноземними кредитними організаціями

1) купувати і продавати державні цінні папери на відкритому ринку

2) купувати і продавати облігації, емітовані Банком Росії, і депозитні сертифікати, що

3) купувати і продавати іноземну валюту, а також документи та платіжні зобовязання, номіновані в іноземній валюті, виставлені російськими та іноземними кредитними організаціями,

4) купувати, зберігати, продавати коштовні метали та інші види валютних цінностей,

5) проводити розрахункові, касові та депозитні операції, приймати на зберігання та в управління цінні папери та інші активи Депозитні операції проводяться з метою впливу на загальний обсяг ліквідності банківської системи Депозити залучаються від комерційних банків на термін від 1 дня до 3-х місяців Середній розмір процентних ставок коливається від 0,6 до +14,5% У 2002 р депозитні операції проведені по системі «Рейтер Дилінг» з 165 банками із 9 регіонів,

6) видавати поручительства і банківські гарантії,

7) здійснювати операції з фінансовими інструментами, що використовуються для управління фінансовими ризиками,

8) відкривати рахунки в російських та іноземних кредитних організаціях на території Російської Федерації та територіях іноземних держав, що

9) виставляти чеки і векселі в будь-якій валюті,

10) надавати кредити на строк не більше одного року Забезпеченнямкредитів Банку Росії можуть виступати

- Золото та інші дорогоцінні метали в стандартних і мірних зливках,

- Іноземна валюта,

- Векселя, номіновані в російській або іноземній валюті,

- Державні цінні папери Списки векселів та державних цінних паперів, придатних для забезпечення кредитів Банку Росії, визначаються рішенням Ради директорів У випадках, встановлених рішенням Ради директорів, забезпеченням кредитів Банку Росії можуть виступати інші цінності, а також поручительства і банківські гарантії

11) здійснювати інші банківські операції та операції від свого імені у відповідності до звичаїв ділового обороту, прийнятими в міжнародній банківській практиці Банк Росії має право здійснювати банківські операції та операції на комісійній основі