Головна

Поняття кредитного ризику

Кредитний ризик - ризик непогашення боргу основного і відсотків за виданою позикою. Кредитний ризик виникає як у результаті внутрішньобанківських факторів, так і впливу факторів, обумовлених клієнтом.

До внутрішньобанківських чинників належить організація процесу кредитування, і банківський менеджмент рівень кваліфікації кредитних працівників.

Організація кредитного процесу - це наявність інструктивних та методичних документів, що регламентують видачу, супровід та погашення позик; визначення вимог до позичальника; наявність системи контролю обгрунтованості позички і реальності джерел її погашення; делегування повноважень щодо прийняття рішень про видачу позики; встановлення лімітів кредитування; організація аналітичної роботи; інформація щодо клієнтів і т.п. На ризик впливають також характер кредитної угоди і кредитоспроможність клієнта.

Характер кредитної угоди знаходить своє вираження в утриманні обєкта кредитування, суму і строк позики, порядок видачі та погашення позики, спосіб забезпечення її повернення.

Що стосується позикової заборгованості, то вона крім названого має ще три джерела гасіння:

* Виручка від реалізації майна, прийнятого банком в заставу по позиці,

* Гарантії другого банку та / або поручительства третіх осіб,

- Страхові відшкодування.

Відтак, банк-кредитор рассчіти може-вати на повне чи часткове погашення позики навіть в тому випадку, якщо позичальник виявляється неплатоспроможним у звичайному сенсі цього слова, Тобто позичальник може бути неплатоспроможним, але кредитоспроможним.