Головна

Поняття і види валютний операцій

Операції з іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку Російської Федерації здійснюються через уповноважені банки Уповноваженими банками називаються банки та інші кредитні установи, що одержали ліцензії Центрального Банку Російської Федерації на проведення валютних операцій Валютніліцензіїбуваютьнаступнихвидів

- Ліцензія на право здійснення операцій в іноземній валюті (внутрішня ліцензія) - дає право на здійснення повного або обмеженого кола банківських операцій в іноземній валюті на території Росії відкриття та ведення рахунків резидентів і нерезидентів в іноземній валюті та рублевих рахунків нерезидентів, проведення розрахунків, купівля - продаж іноземної валюти, залучення та розміщення коштів в іноземній валюті, генеральна ліцензія - дає право на здійснення комерційними банками усього переліку банківських операцій з резидентами і нерезидентами в іноземній валюті, як на території РФ, так і за кордоном Банки можуть відкривати необмежену кількість коррахунків в іноземних банках і проводити по них усі види операцій.

Станом на 1 01 04 р 845 кредитних організацій в мали РФ право на здійснення валютних операцій і лише 310 мають генеральні ліцензії, з них у 4 відкриті філії, а у 28 представництва в далекому зарубіжжі На території Росії функціонує один банк-нерезидент Резиденти:

- А) фізичні особи, які мають постійне місце проживання в Російській Федерації, в тому числі тимчасово знаходяться за межами Російської Федерації,

- Б) юридичні особи, створені відповідно до законодавства Російської Федерації, з місцезнаходженням в Російській Федерації,

- В) підприємства і організації, які не є юридичними особами, створені відповідно до законодавства Російської Федерації, з місцезнаходженням у Російській Федерації,

- Г) дипломатичні й інші офіційні представництва Російської Федерації, що знаходяться за межами Російської Федерації,

- Д) знаходяться за межами України філії та представництва резидентів, зазначених вище

Нерезиденти:

- А) фізичні особи, які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі тимчасово знаходяться в Російській Федерації,

- Б) юридичні особи, створені відповідно до законодавства іноземних держав, що з місцезнаходженням за межами Російської Федерації,

- В) підприємства і організації, які не є юридичними особами від відповідно до законодавства іноземних держав, з місцезнаходженням за межами Російської Федерації,

- Г) що знаходяться в Російській Федерації іноземні дипломатичні та інші офіційні представництва, а також міжнародні організації, їх філії та представництва;

- Д) знаходяться в Російській Федерації філії та представництва нерезидентів, зазначених у підпунктах "б" і "в".

Під валютними операціями слід розуміти

- А) операції, повязані з переходом "права власності та інших прав на валютні цінності, зокрема операції, повязані з використанням як засобу платежу іноземної валюти і платіжних документів в іноземній валюті;

- Б) ввезення і пересилання в Російську Федерацію, а також вивезення та пересилання з Російської Федерації валютних цінностей;

- В) здійснення міжнародних грошових переказів,

- Г) розрахунки між резидентами та нерезидентами в валюті Російської Федерації.

Іноземна валюта це:

- А) грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських квитків, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом у відповідній іноземній державі або групі держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну грошові знаки;

- Б) кошти на рахунках у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних грошових або розрахункових одиницях.

Кожна валюта має вартість - валютний курс. Курс валюти виражається в кількості одиниць в ній іншої валюти. Виділяють:

- Прямі котирування - вартість іноземної валюти в кількості одиниць національної валюти, наприклад, на 5.01.04 г. 1 дол США дорівнює 29,25 руб., 1 євро дорівнює 37,21 руб.;

- Непрямі котирування - вартість національної валюти в кількості одиниць іноземної валюти, наприклад, 1 руб. дорівнює 0,0318 дол США, 0,022 англійського фунта стерлінгів і 0,0294 євро;

- Крос-курс - співвідношення між двома валютами, яке випливає по відношенню до третіх валюті.

Валютні цінності:

- А) іноземна валюта;

- Б) цінні папери, номіновані в іноземній валюті, - платіжні документи (чеки, векселі та інші платіжні документи), емісійні цінні папери (включаючи акції, облігації), цінні папери, похідні від емісійних цінних паперів (включає депозитарні розписки), опціони, що дають право на придбання цінних паперів, і боргові зобовязання, виражені в іноземній валюті;

- В) дорогоцінні метали - золото, срібло, платина і метали платинової групи (паладій, іридій, родій, рутеній і осмій) в будь-якому вигляді і стані, за винятком ювелірних та інших побутових виробів, а також лому таких виробів;

- Г) природні дорогоцінні камені - алмази, рубіни, смарагди, сапфіри і олександрити в сирому і обробленому вигляді, а також перли, за винятком ювелірних та інших побутових виробів з цих каменів і брухту таких виробів.

Уповноважені банки мають право купувати і продавати іноземну валюту:

- Від свого імені за дорученням юридичних осіб та комерційних банків (посередницьких операції за комісійну винагороду);

- Від свого імені і за свій рахунок. Уповноважені банки за дорученням юридичної особи продають кошти в іноземній валюті: іншій юридичній особі, що на міжбанківському валютному ринку (безпосередньо до уповноваженого банку або через валютну біржу) або банку Росії.

Існує безліч різних видів валютних операцій. В основі їх класифікації лежать наступні критерії: відображення в балансі, зміст операції, характер операції, вид валюти і інших. Операції з іноземною валютою і цінними паперами в іноземній валюті підрозділяються на:

- Поточні валютні операції і валютні операції, повязані з рухом капіталу;

- Відкриття та ведення рахунків, в тому числі коррахунків;

- Неторгові операції;

- Конверсійні операції;

- Розрахункові операції з експорту та імпорту товарів і послуг;

- Операції з залучення та розміщення валютних коштів.

Зупинимося на характеристиці окремих видів валютних операцій.

Поточні валютні операції - це:

а) перекази до Російської Федерації та з Російської Федерації іноземної валюти для здійснення розрахунків без відстрочки платежу по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності), а також для здійснення розрахунків, повязаних з кредитуванням експортно-імпортних операцій на термін не більше 90 днів;

б) отримання і надання фінансових кредитів на строк не більше 180 днів;

в) перекази в Російську Федерацію і з Російської Федерації процентів, дивідендів та інших доходів за вкладами, інвестицій, кредитах та інших операціях, повязаних з рухом капіталу;

г) перекази неторгового характеру в Російську Федерацію і з Російської Федерації, що включають:

- Виплати заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, державних посібників, компенсацій доплати;

- Оплату на відрядження;

- Платежі у звязку з прийняттям спадщини;

- Виплати грошових компенсацій жертвам політичних репресій;

- Кошти на утримання дипломатичних та інших офіційних представництв держави за кордоном;

- Платежі, повязані з нотаріальними діями і слідчими;

- Платежі, повязані з судовими та арбітражними витратами;

- Платежі за участь у міжнародних конгресах, симпозіумах, конференціях, спортивних і культурних заходах, а також в інших міжнародних зустрічах,

- Плату за навчання громадян однієї держави в освітніх закладах іншої держави,

- Лікування громадян однієї держави у лікувально-профілактичних закладах іншої держави,

- Виплату авторських винагород, внески в міжнародні громадські обєднання;

- Витрати, повязані з гастролями артистів;

- Інші валютні операції, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України.

До валютних операцій, повязаних з рухом капіталу, відносяться:

- А) прямі інвестиції, тобто вкладення в статутний капітал підприємства з метою отримання доходу та отримання прав на участь в управлінні підприємством;

- Б) портфельні інвестиції, тобто придбання цінних паперів;

- В) перекази в оплату права власності на будівлі, споруди й інше нерухоме майно та прав на неї;

- Г) надання та отримання відстрочення платежу на термін більше 90 днів з експорту та імпорту товарів (робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності);

- Д) надання і отримання фінансових кредитів на термін більше 180 днів;

- Е) всі інші валютні операції, які не є поточними валютними операціями.

Уповноважені банки мають право купувати й продавати іноземну валюту на внутрішньому валютному ринку для здійснення валютних операцій від фізичних осіб (неторгових валютних операцій) в порядку, що встановлюється Банком Росії. До неторгових валютних операцій відносяться:

- Купівля та продаж готівкової іноземної валюти та платіжних документів в ній;

- Інкасо платіжних документів та валюти;

- Випуск та обслуговування банківських карт і дорожніх чеків;

- Виставляння Грошові акредитивів.

Операції купівлі-продажу іноземної валюти можуть здійснюватися безпосередньо між уповноваженими банками, а також через валютні біржі. Під міжбанківської валютної біржі слід розуміти спеціалізовані біржі, які мають ліцензії Банку Росії на організацію операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за рублі та проведення розрахунків за укладеними на них операцій.

Купівля та продаж іноземної валюти в Російській Федерації проводяться тільки через уповноважені банки. Під купівлею (продажем) іноземної валюти через уповноважений банк слід розуміти придбання (відчуження) іноземної валюти за договором купівлі-продажу з уповноваженим банком, а також придбання (відчуження) іноземної валюти за допомогою укладення з уповноваженим банком договорів комісії або договорів доручення, у відповідність з якими комісіонером або повіреним виступає уповноважений банк. Неторгові валютні операції отримали в насто-ний час широке поширення. Поданим ЦП ЕФ за 2002 ввезення готівкової іноземної валюти уповноваженими банками склав 14400 млн. дол США, вивіз - 1313 млн. дол США. Обсяг купівлі населенням іноземної валюти зріс на +20,7%, але її продаж зросла суттєво більше - на +25,5% через зниження курсу долара і зміцнення євро. Кількість угод із продажу доларів США в поточному 2003 р. у порівнянні з минулим роком зросла лише на 11%, у той час як у євро їх кількість збільшилася в 2 рази. У результаті в січні 2003 року середній розмір продажу населенню долару США та євро практично зрівнявся і склав відповідно 739 і 753 одиниці валюти. Уповноважені банки відкривають і ведуть рахунки своїх клієнтів - юридичних і фізичних осіб - в іноземній валюті. Резиденти мають право мати рахунки також у банках за межами Російської Федерації. Іноземна валюта, що отримується підприємствами (організаціями)-резидентами, підлягає обовязковому зарахуванню на їхні рахунки в уповноважених банках.Валютні операції комерційних банків

При здійсненні валютних операцій фізичні і юридичні особи-резиденти представляють до уповноваженого банку, що обслуговує рахунок, через який проводиться відповідна операція, документи, що підтверджують наявність підстав для провадження валютних операцій. Підтверджуючими документами є договори (угоди контракти), укладені шляхом складення одного документа, що підписаного сторонами, або шляхом обміну документами за допомогою поштового, телеграфного, телетайпному, телефонного, електронного чи іншого звязку, а також документи, що підтверджують факт передачі товарів, робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності, претензії, рекламації, акти судових та інших уповноважених адміністративних органів, а також інші підтверджувальні документи. Підтверджуючі документи можуть бути надані юридичними та фізичними особами-резидентами до уповноваженого банку шляхом електронного обміну документами. У цьому випадку між юридичною чи фізичною особою-резидентом, з одного боку, та уповноваженим банком, з іншого боку, встановлюється процедура визнання аналога власноручного підпису, а також полягає договір про порядок і умови його використання.

У разі переказу іноземної валюти з рахунку підтверджуючі документи подаються до проведення валютної операції, а у разі надходження іноземної валюти на рахунок протягом семи календарних днів з дня зарахування іноземної валюти на рахунок. Здійснення уповноваженими банками розрахунків з валютних операцій на суму, що не перевищує в еквіваленті 2 000 доларів США з однієї валютної операції, допускається без подання підтвердних документів. Фізичні особи-резиденти мають право переказувати, вивозити і пересилати з Російської Федерації раніше перекладені, ввезені або переслані в Російську Федерацію валютні цінності (за винятком готівкової іноземної валюти) в межах, зазначених у митній декларації або іншому документі, що підтверджує їх переклад, ввезення або пересилання .

Фізичні особи-резиденти можуть одноразово вивозити з Російської Федерації готівкову іноземну валюту в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 (десять тисяч) доларів США. При цьому не вимагається подання митним органам України документів, що підтверджують, що вивозиться готівкова іноземна валюта була раніше переведена, ввезена або переслана до Російської Федерації або придбана в Російській Федерації Крім цього фізичні особи-резиденти мають право вивозити з Російської Федерації раніше ввезену до Російської Федерації готівкову іноземну валюту в межах суми, вказаної в митній декларації, що підтверджує її ввезення до Російської Федерації. При одноразову вивезенні з України фізичними особами-резидентами готівкової іноземної валюти в сумі, що не перевищує в еквіваленті 3 000 (і три тисячі) доларів США, вивозиться готівкова іноземна валюта не підлягає декларуванню митному органу Російської Федерації. При одноразове вивезення з України фізичними особами-резидентами готівкової іноземної валюти в сумі, що перевищує в еквіваленті 3 000 (три тисячі) доларів США, вивозиться готівкова іноземна валюта підлягає декларуванню митному органу Російської Федерації шляхом подання письмової митної декларації.

Нерезиденти можуть мати рахунки в іноземній валюті та у валюті Російської Федерації в уповноважених банках. Порядок відкриття і ведення уповноваженими банками нерезидентів рахунків в іноземній валюті та у валюті Російської Федерації встановлює Центральний банк Російської Федерації. Нерезиденти мають ті ж самі обмеження на переказ, ввезення та пересилання валютних цінностей до Російської Федерації, що і резиденти за дотримання митних правил і в порядку, що встановлюється Центральним банком Російської Федерації.

Для здійснення міжнародних розрахунків уповноважені банки відкривають в іноземних банках і в себе кореспондентські рахунки «Ностро» та «Лоро». Рахунок «Ностро» - це поточний рахунок банку, що відкритий

ним у банку-кореспондента. Рахунок «Лоро» - це поточний рахунок, відкритий у комерційному банку на імя банку-кореспондента Відкриття коррахунків обумовлено потребою клієнтів банку в здійсненні експортно-імпортних операцій.