Загальна характеристика

Виникнення держави в античному світі і полісної система

Право в державах античного світу