Головна

Фондовий ринок та особливості його становлення

Фондовий ринок являє собою частину фінансового ринку, де здійснюються емісія (випуск) і купівля-продаж цінних паперів.

Цінний папір - це документ, що відображає майнові права, що має вартість, здатний самостійно звертатися на ринку, бути об'єктом купівлі-продажу та інших угод. Цінні папери, будучи різновидом капіталу, можуть бути джерелом постійного або разового прибутку.

Фондовий ринок включає в себе як кредитні відносини, коли цінні папери випускаються у зв'язку з наданням позики, так і відносини співволодіння, коли цінні папери є титулом участі у власності.

У розвинутій ринковій економіці цінні папери та їх ринок відіграють величезну роль у мобілізації вільних грошових коштів для потреб підприємств і держави. В перехідній економіці, зокрема в Росії, така функція цінних паперів складається не відразу. За високої інфляції, властивої початкових етапах переходу до ринку, доходи на цінні папери не компенсують інфляційних втрат. Гроші інвесторів охочіше вкладаються в операції з іноземною валютою. У 1996-1998 рр.. в Росії попит на валюту значно перевищував пропозицію.

У тому ж напрямку спонукає діяти і ризик втрати грошей на фондовому ринку.

Перехідний період економіки вимагає не просто розвитку ринку цінних паперів. Необхідно, враховуючи історичні особливості та поточну ситуацію в країні, поступово робити його все більш повнокровним. Адже фондовий ринок не існував у нас в країні багато десятиліть і почав розвиватися тільки в 90-і роки У Російській Імперії цей ринок був присутній: існували акціонерні товариства, державні облігації, фондова біржа. Але, на відміну від багатьох інших країн, фондовий ринок в дореволюційній Росії мав чисто спекулятивний характер: папери купувалися в основному з метою продати дорожче, а не з метою постійного їх зберігання; більша частина операцій здійснювалася поза біржами. На відміну від цього у Великобританії, наприклад, промислова революція стала поштовхом до розвитку високоорганізованого фондового ринку. У США, навпаки, спочатку була створена гнучка фінансова система, що включала ринок цінних паперів, а на цій основі розвинулася індустріалізація. У Російській Імперії зростання економіки був відносно мало пов'язане з розвитком ринку цінних паперів.

У сучасній Росії (як і в ряді країн з перехідною економікою) збігаються у часі два процеси: зародження фондового ринку і постійний спад виробництва.

Тільки що той, досить динамічно формуватися російський фондовий ринок відчув на собі нищівний удар фінансового обвалу в серпні 1998 р. По суті, цей ринок був паралізований на тривалий час. І лише в кінці 1999 - початку 2000 рр.. тут з'явилися відчутні ознаки пожвавлення. Приблизно те ж саме відбувалося і в цілому ряді інших країн з перехідною економікою.

Таким чином, становлення ринку цінних паперів у цих країнах стартувало практично двічі. Причому вдруге - у вкрай несприятливих умовах, пов'язаних з наслідками потужної фінансової кризи.

Цілеспрямована політика держави з регулювання ринку цінних паперів в такій складній обстановці є найважливішою умовою виходу з кризи і переходу до економічного зростання.