Головна

Облігації в перехідній економіці

Облігація - це цінний папір, що представляє собою боргове зобов'язання, що дозволяє компаніям і державі позичати грошові ресурси на фондовому ринку. Облігації містять два головних атрибуту:

• зобов'язання емітента повернути власнику облігації в обумовлений термін її номінальну вартість, тобто суму, отриману при випуску цього цінного паперу;

• зобов'язання емітента виплачувати власникові облігації регулярний фіксований дохід у вигляді відсотка.

На відміну від акцій, облігації не є титулом власності, що не дають права на участь в управлінні компанією, мають кінцевий термін погашення. Ці особливості облігацій як фондових цінностей визначають їх роль і характер обігу при переході до ринку.

До числа реалій перехідної економіки належить і значне зростання дефіциту державного бюджету Використання прямих кредитів Централь-нло банку для покриття зростаючого дисбалансу бюджету є сильним інфляційним чинником і може призвести до втрати можливостей регулювання грошового ринку Практично у всіх країнах з розвиненим ринковим механізмом доступ уряду до цих ресурсів законодавчо обмежений .

Залучення коштів з іноземних джерел для покриття бюджетного дефіциту в різних країнах з перехідною економікою здійснюється по-різному Для Росії, як відомо, використання цього джерела дуже проблематично. Але і для тих країн, для яких доступ до кредитів міжнародних фінан-ан> до організацій і приватних зарубіжних банків більш простий, масоване залучення позикових коштів обертається досить негативним наслідком - зростанням зовнішніх боргів.

Тому одним з головних методів покриття бюджетного дефіциту служить гирс державних цінних паперів. Основними цілями емісії державою боргових; зобов'язань є: фінансування поточного бюджетного дефіциту забезпечення касового виконання видатків бюджету, погашення та обслужить-віє раніше розміщених позик, фінансування різних програм місцевих органів влади.

У сучасній економіці Росії гострий дефіцит фінансових ресурсів у держави як на федеральному, так і на регіональному, місцевому рівнях зажадав масштабного використання потенціалу тільки ще формується фондового ринку. Те ж характерно для всіх країн з перехідною економікою.

Сектор державних цінних паперів з самого початку виявився самим до-намічним на російському фондовому ринку і зіграв одну з вирішальних рсшг & його розвитку. Це, з одного боку, дозволило вирішити ряд гострих нудить питань фінансування економіки, а з іншого боку, породило нові серйозні проблеми і багато в чому сприяло розвитку фінансового Крип в 1998 р.

Таке суперечливе вплив обігу державних цінних паперів на економіку в тій чи іншій мірі проявилося в більшості країн, щш> дящіх до ринку.

Першими на ринок в Росії були випущені в 1991 р. державні довгострокові зобов'язання (ГДО) на загальну суму 80 млрд. руб. з терміном обігу 30 років. Щороку в певний час власник може продати облігації Центробанку за заздалегідь визначеним курсом.

Вирішальним кроком у створенні боргових зобов'язань держави став випуск у 1993 р. державних короткострокових облігацій (ГКО) з терміном обігу 3 місяці. ДКО були дисконтними, тобто дохід інвестора складався з різниці між ціною купівлі та ціною погашення. Емітентом виступало Міністерство фінансів, а агентом з розміщення - Банк Росії, який діяв через 53 комерційних банки, що одержали статус офіційних дилерів (посередників).

Потім з'явилися облігації державного внутрішнього валютного позики (ОГВВЗ), в які була перетворена заборгованість перед юридичними особами - клієнтами потерпілого банкрутство Зовнішекономбанку. Клієнт, що отримав в заміщення своїх валютних коштів таку облігацію, міг продати її або використовувати як прибуткову і ліквідну цінний папір. Ці облігації були доступні іноземним інвесторам.

У 1995 р. були випущені державні цінні папери з більш тривалим, ніж у ГКО, терміном обігу - облігації федеральної позики (ОФЗ).

Для залучення вільних коштів населення були розміщені облігації державної ощадної позики (ОГСЗ).

Усі ці державні облігації, безперечно, були серйозним неінфляційним джерелом покриття бюджетного дефіциту.

Однак це породило і найгостріші фінансові проблеми. Разом зі збільшенням видів та обсягів державних облігацій ріс і внутрішній державний борг. Можна вважати великою помилкою в економічній політиці держави стрімке нарощування обсягів випуску ГКО - ОФЗ. Щорічно емітовано понад 30 траншів (випусків) цих облігацій.

Серйозною проблемою стала непомірно висока прибутковість таких цінних паперів: за ГКО вона в окремі періоди перевищувала 200%. Це, звичайно, привертало інвесторів, у тому числі й іноземних. (На іноземців в 1998 р. припадало близько 40% усіх вкладень в ГКО).

Ринок потрапив у замкнене коло: чим вище була прибутковість, тим більше коштів потрібно для погашення раніше випущених паперів та виплати відсотків по них Ці кошти залучалися за рахунок нових випусків, що створило основу для боргової кризи. З 1997 р. ГКО, задумані як спосіб залучення вільних грошей для фінансування бюджетного дефіциту, самі зажадали коштів з бюджету для обслуговування попередніх випусків. Нарешті, у серпні 1998 р. було оголошено, по суті, про відмову держави платити за своїми зобов'язаннями, що й означало дуже глибоку економічну кризу: адже слідом за крахом ГКО - ОФЗ пішов крах банків, у яких були ці папери, відтік іноземного капіталу, різке падіння курсу рубля і т.д.

Негативна роль державних облігацій до серпня 1998 проявилася і ще на одному напрямку. Мова йде про згубні макроекономічних послід занадто швидких темпів зростання боргових зобов'язань держави та їх необгрунтовано високої прибутковості. Переваги вкладень в ГКО і ОФЗ перед іншими активами в таких умовах були очевидні: це означало конкуренцію державних облігацій з реальними інвестиціями, в результаті чого відбувалося перерозподіл фінансових потоків на користь кредиторів держави.

Цінні папери держави, по суті, витісняли з ринку менш дохідні фондові цінності промислових, торгових та інших компаній, у той час як саме такі акції та облігації приватного сектора могли б залучити кошти для капіталовкладень в реальну економіку, без яких неможливий економічний підйом.

Ця проблема актуальна не тільки для Росії, але і для багатьох інших країн з перехідною економікою.

Державні облігації застосовуються для вирішення бюджетних проблем майже в усіх країнах з розвиненими ринковими відносинами, проте в більшості з них діють чіткі законодавчі норми, що не дозволяють вивести масштаби запозичень держави на внутрішньому ринку за небезпечні для національної економіки кордону.

Тим більше для поки ще нестійких перехідних економік, у тому числі і для економіки Росії, важливою є вироблення теоретичних, законодавчих, регулюючих принципів такого важливого фінансового інструменту, як державна облігація.

Інші свідоцтва про позику - векселі, чеки, депозитні сертифікати вже звертаються на формуються фондових ринках. У Росії поки що найбільшого поширення набули векселі, які в якійсь мірі допомагають послабити гостроту проблеми взаємних неплатежів підприємств, оскільки шляхом передавальних написів одним векселем може розраховуватися один з одним цілий ланцюжок неплатників.

Контракти на майбутні угоди - ф'ючерси та опціони - досить характерні для перехідної економіки. В умовах інфляційних очікувань, нестабільності валюти та інших факторів, властивих перехідному періоду, укладання угод на майбутнє за заздалегідь фіксованими цінами представляє безперечний інтерес.

Незважаючи на всі складності і проблеми, кількість видів цінних паперів, що обертаються на що формується фондовому ринку Росії і інших країн, постійно збільшується.

Єврооблігації - боргові зобов'язання, які розміщуються позичальником одночасно на ринках декількох країн у валюті, яка є іноземною для позичальника.

Дебют Росії був досить успішним. Обсяг позики склав 1 мільярд доларів, термін обігу - 5 років, відсоткова ставка - 9,25 відсотка річних. Ці параметри емісії були тоді сприятливими для нашої країни. У наступні роки Росія емітувала ще кілька випусків єврооблігацій.

У зв'язку з виходом країн з перехідною економікою фінаніие на світові ринки зі своїми облігаціями виникло нове явище: конкуренція між еіж країнами за доступ до грошових ресурсів. Загальною рисою всіх країн, що переходить ринку, є спроба використовувати світові фінансові потоки для решеті | внутрішніх проблем бюджетного дефіциту, в той час як потенціал світових ф * нансових ринків небезмежний.

Так, латиноамериканські країни розмістили на світових ринках позик на I 100 мільярдів доларів. Серед країн * Східної Європи 80 відсотків усіх агітаційних позик припадає на Угорщину. Рейтинги Угорщини та Чехії какзамші-ков ще до кризи 1998 р. були на дві позиції вище за російську.

Проте головні проблеми розміщення за кордоном цінних паперів країн, гв-реходящіх до ринку, пов'язані зі збільшенням зовнішнього державного боргу будь-якої країни, який буде залишений «у спадок» наступним поколінням. Та й поточне обслуговування зовнішнього боргу при його великих масштабах є тяжким фінансовим тягарем для країн з перехідною економікою. Росія, наприклад, у першому кварталі 2000 р. повинна була виплатити за всіма зовнішніми дл-гам близько 3 мільярдів доларів.

Не тільки державні, а й приватні облігації багатьох країн з перехідною економікою в обігу на світових ринках. Так, активізувалися ні-більш великі російські компанії. Наприклад, у 2000 р. РАТ «ЄЕС Росії» розмістило за кордоном облігацій на 120 мільйонів доларів.

Незважаючи на всі проблеми, диспропорції, спади, фондові ринки країні перехідною економікою як найважливіша частина їх формується фінансового ринку мають великий потенціал і серйозні перспективи розвитку.