Головна

Банківська система: Центральний Банк та комерційні банки

Банківська система в ринковій економіці є звичайно дворівневою і включає Центральний Банк (емісійний) та комерційні (депозитні) банки різних видів. Комерційних Основними функціями банків вважаються залучення вкладів (депозитів) та надання кредитів. За допомогою цих операцій комерційні банки створювати можуть гроші, тобто розширювати грошову пропозицію, що відрізняє їх від інших фінансових установ. Банки займаються також купівлею і продажем цінних паперів.

Центральний Банк випускає в обіг національну валюту, зберігає золотовалютних резервів країни, обов'язкові резерви комерційних банків, виступає в якості міжбанківського розрахункового центру. Він є звичайно кредитором останньої інстанції для комерційних банків, а також фінансовою агентом уряду. Центральний Банк може виступати як покупець і продавець на міжнародних грошових ринках та координувати зарубіжну діяльність приватних банків.

У всіх країнах Банки Центральні формують і здійснюють кредитно-грошову політику, контролюють та координують діяльність комерційних банків.

Пропозиція грошей в економіці змінюється в результаті операцій Центрального Банку, комерційних банків і рішень небанківського сектора. Як вже було показане в попередній главі, Центральний банк контролює пропозицію грошей шляхом впливу на грошову базу, а також на мультиплікатор. Фактичний обсяг пропозиції грошей складається в результаті операцій комерційних банків з прийому вкладів і видачі позик.