Головна

Фактори, що ускладнюють проведення ефективної економічної політики

Аналізуючи модель внутрішньої і зовнішньої рівноваги, ми абстрагувалися від безлічі реальних процесів, що ускладнюють ефективну розробку і проведення економічної політики.

По-перше, є значні тимчасові лаги в проведенні тих чи інших заходів економічної політики (розрив у часі між зміною інструмента політики і реакцією економіки), наприклад, зміна ставки процента і коригування домашніми господарствами і фірмами своїх планів щодо споживчих і інвестиційних витрат. Однак це не найскладніша проблема політики: лаги можна врахувати, зрушуючи в часі проведення певних заходів для одержання результатів у потрібний час.

Друга трудність пов'язана з чинником невизначеності.Можна виділити три види невизначеності:

1) невизначеність поточного положення економіки щодо: а) рівня випуску, що відповідає повній зайнятості, і б) бажаного стану торгового балансу;

2) невизначеність щодо майбутніх * шоків, таких як зміна попиту на гроші, рівня витрат приватного сектора та ін;

3) невизначеність із приводу правильності самої моделі (вірного значення таких параметрів, як гранична схильність до заощадження, до імпортування, нахил кривих і т.д.).

Невизначеність будь-якого виду може призвести до серйозних помилок у політиці. Так, оцінка стану економіки США в 70-і роки як далекої від повної зайнятості сприяла ухваленню рішення про необхідність розширювальної фіскальної та грошової політики, що призвело до різкого підйому інфляції. Невдачі такої політики сприяв також непередбачений спад попиту на гроші у зв'язку з чим запланований темп росту грошової маси вилився в зненацька високий попит на товари і послуги, що породив інфляцію.

Третьою проблемою для політиків є такий складний і що погано піддається оцінці фактор, як чекання, особливо інфляційні. Як відомо, проблема очікувань істотно ускладнює дилему інфляція-безробіття. У цілому ж фактор очікувань для деяких політиків служить підставою для зниження частоти коригувань заходів економічної політики у відповідь на зміни в економіці аж до повної відмови від дискреційною політики.

Нарешті, існує і четверта проблема. Навіть якщо політики й економісти чітко пророкують, які дії необхідно зробити для досягнення поставлених цілей, можуть виникнути серйозні політичні обмеження.Економічна логіка часто поступається місцем політичним гаслам, посиланням на історичні прецеденти, бюрократичним перешкодам, особистим інтересам державних діячів і т.д. «Політична» складова особливо посилюється в періоди трансформації економічних систем. Однак навіть при наявності єдності у визначенні цілей виникає маса розбіжностей з приводу конкретних шляхів їх досягнення. Тому теоретичні висновки на основі побудови абстрактних моделей можуть допомогти ефективному здійсненню економічної політики лише при обліку всіх названих складностей і зовнішніх впливів на економічну систему.