Головна

Коливання рівноважного рівня випуску і мультиплікатор автономних витрат

Рівноважний рівень випуску Yg може коливатися відповідно до зміни величини будь-якого компонента сукупних витрат: споживання, інвестицій, державних витрат або чистого експорту. Збільшення будь-якого з цих компонентів зміщує криву планованих витрат вгору і сприяє зростанню рівноважного рівня випуску. Зниження будь-якого з компонентів сукупного попиту супроводжується спадом зайнятості та рівноважного випуску.

Приріст будь-якого компонента автономних витрат

AA = A (a + I + G + XJ

викликає дещо більше приріст сукупного доходу Д У завдяки еф фекту мультиплікатора.

Мультиплікатор автономних витрат - відношення зміни рівноважного ВВП до зміни будь-якого компонента автономних витрат.

Мультиплікатор показує, у скільки разів сумарний приріст (скорочення) сукупного доходу перевищує початковий приріст (скорочення) автономних витрат. Важливо, що одноразова зміна будь-якого компонента автономних витрат породжує багаторазове зміна ВВП. Якщо, наприклад, автономне споживання збільшується на якусь величину ДС,, то це збільшує сукупні витрати і дохід Уна ту ж величину, що, у свою чергу, викликає вторинний зростання споживання (через збільшення доходу), але вже на величину МРС х АСА. Далі сукупні витрати і дохід знову зростають на величину МРС х С, і так далі по схемі кругообігу "доходи-витрати».

З цієї простої схеми видно, що сукупний доход У багаторазово реагує на початковий імпульс ACAt, що і відображається в величиною мультиплікатора автономних витрат. Це означає, що відносно невеликі зміни у величинах С, / або G, ХП можуть викликати значні зміни в рівнях зайнятості і випуску. Мультиплікатор, таким чином, є фактором економічної нестабільності, що підсилює коливання ділової активності, викликані змінами в автономних витрат. Тому одним з основних завдань бюджету но-податкової політики уряду є створення системи вбудованих ста білізаторов економіки, яка дозволила б послабити ефект мультиплікації шляхом відносного зниження величини граничної схильності до споживання (МРС). Ця проблема стає більш складною в умовах стимульованих інвестицій, тому що в кожному наступному циклі виробництва з збільшеного сукупного доходу Уфінансіруются не тільки більш високі споживчі, а й зростаючі інвестиційні витрати і виникає ефект супермультіплікатора.