Головна

Короткострокове і довгострокове рівновага в моделі сукупного попиту і пропозиції

Перетин кривих AD і AS визначається рівновагою ний обсяг випуску іуровень цін в економіці. При порушенні рівноваги в економіку, близької до повній зайнятості, наприклад в результаті зміни сукупного попиту, услід за безпосередньою реакцією і встановленням короткострокового рівноваги триває рух до стану сталого довгострокового рівноваги. Цей перехід здійснюється через коригування цін.

Наприклад, в результаті зростання грошової маси стався збільшення сукупного попиту (ADj -> AD 2), і короткострокове рівновагу встановилося в точці В, де Y> У *, а рівень цін залишився незмінним. Під впливом високого рівня попиту обсяг виробництва збільшується, але деякий час продукція реалізується за старими цінами. Однак поступово починають зростати витрати: при відсутності достатньої кількості вільних ресурсів і росте попиту на них збільшується їх ціна, наприклад, зростає заробітна плата. Це веде до зростання цін на готову продукцію. Величина попиту в результаті починає знижуватися (вздовж рух кривий AD 2 від точки В до точки С), і економіка повертається до колишнього рівня випуску, але при більш високому рівні цін. Довгострокове рівновага встановлюється в крапці С. Коригування цін у відповідь коливання на AD відбувається поступово, тоді як пристосування обсягу випуску і зайнятості до нових умов реалізації продукції. Емпіричні факти засвідчують, що незалежно від причин, що викликали зміна сукупного попиту і відхилення від вихідного рівноваги, у довгостроковому періоді економіка шляхом саморегуляції повертається до рівня потенціалу, заданого наявними кількістю чинників виробництва і технологією.

В умовах неповної зайнятості факторів зростання сукупного попиту може стимулювати тривалий час збільшення сукупної пропозиції аж до досягнення потенційного рівня випуску. Подальше збільшення сукупного попиту приведе до наслідків, які описані вище.

Зауважимо, що у випадку скорочення сукупного попиту (зменшення пропозиція грошей, падіння обсягу витрат, до збільшення податків тощо) крива Ж) зміщується вліво, показуючи зниження випуску в короткостроковому періоді при відносній стабільності цін. Надалі коригування цін убік зниження (при Y збільшення безробіття, зниження заробітної плати та інших витрат) поступово поверне економіку до початкового рівня випуску На графіку це відіб'ється рухом вниз вздовж нової кривої AD до рівня Y *.Але в реальній економіці ціни не завжди також легко знижуються, як ростуть, тому цілком можливо, що величина випуску відновиться на вихідному рівні Y * при більш високому рівні цін, ніж це передбачалося теоретично.