Головна

Модель пропозиції грошей. Грошовий мультиплікатор

Пропозиція грошей (М5) включає в себе готівку (С) поза банківською системою і депозити (В), які економічні агенти при необхідності можуть використовувати для угод (фактично це агрегат Ml):

MS = C + D.

Сучасна банківська система - це система із частковим резервним з покриттям: тільки частину своїх депозитів банки зберігають у вигляді резервів, а інші використовують для вьщачі позик та інших активних операцій.

На відміну від інших фінансових інститутів, банки мають здатність збільшувати пропозицію грошей ( «створювати деньги»). Кредитна мультиплікація - процес емісії платіжних засобів в рамках системи комерційних банків.

Припустимо, що депозити банку 1 виросли на 1000. У резерві залишається 20%, тобто 200, а решта віддаються у позичку (норма резервів - відношення резервів до депозитів - у даному випадку становить 20% або 0,2). Таким чином, банк 1 збільшив пропозицію грошей на 800, і тепер воно дорівнює 800 + 1000 = 1800. Вкладники як і раніше мають депозити на суму 1000 одиниць, але й позичальники тримають на руках 800 одиниць, то є банківська система з частковим резервним покриттям здатна збільшити пропозицію грошей.

Далее, якщо ці 800 одиниць знову потрапляють в банк, процес відновлюється: 20%, тобто 160 одиниць, банк 2 залишає в резервах, а решта 640 використовує для вьщачі кредитів, збільшуючи пропозицію грошей ще на 640 одиниць. Третій банк, куди можуть потрапити ці гроші, додасть ще 512 і так далі.

Коефіцієнт - називається банківським мультиплікатором, або депозитними п мультиплікатором.

Більш загальна модель пропозиції грошей будується з урахуванням ролі Центрального Банку, а також з урахуванням можливого відтоку частини грошей з депозитів банківської системи в готівку. Вона включає ряд нових змінних.

Грошова база (грошовий підвищеної потужності, резервні гроші) - це-яаліч-ність поза банківською системою, а також резерви комерційних банкрвГхранящіеся в Центральному банку. Готівку є непосредственнор / частио пропозиції грошей, тоді як банківські резерви впливають на спроможність банків створювати нові депозити, збільшуючи пропозицію грошей. Позначимо грошову базу через MB, банківські резерви - за R, тоді:

MB = C + R, де MB грошова база; З-готівку; R - резерви.

А / 5 = С + D,

де Ms - пропозиція грошей; С - готівка; D - депозити до запитання.

Грошовий мультиплікатор (т) - це відношення пропозиції грошей до грошової бази.

Таким чином, пропозиція грошей прямо залежить від величини грошової бази і грошової мул'тіплікатора (або мул'тіплікатора грошової бази).Грошовий мультиплікатор показує, як змінюється пропозиція грошей при збільшенні грошової бази на одиницю. Збільшення коефіцієнта депонування і норми резервів зменшує грошовий мультиплікатор.

Центральний Банк може контролювати пропозицію грошей насамперед шляхом впливу на грошову базу.Зміна грошової бази, у свою чергу, чинить мультиплікативний ефект на пропозицію грошей. Таким чином, процес зміни пропозиції обсягу грошей можна розділити на два етапу:

- Первісна модифікація грошової бази шляхом зміни Центрального Банку зобов'язань перед населенням і банківською системою (вплив на величину готівки і резервів);

- Наступну зміну пропозиції грошей через процес «мультиплікації» у системі комерційних банків.

Панель інструментів грошової політики коригують величину грошової маси впливаючи або на грошову базу, або на мультиплікатор.

Виділяють три головні інструменту грошової політики, з допомогою яких Центральний Банк здійснює непряме регулювання грошово-кредитної сфери:

1) зміна облікової ставки (або ставки рефінансування), тобто ставки, за якою Центральний Банк кредитує комерційні банки;

2) зміна норми обов'язкових резервів, тобто мінімальної частки депозитів, що комерційні банки повинні зберігати у вигляді резервів (безпроцентних вкладів) в Центральному банку;

3) операції на відкритому ринку: купівля або продаж Центральною Банком державних цінних паперів (використовується в країнах з розвиненим фондовим ринком)

Ці операції пов'язані із зміною розміру банківських резервів, а отже, грошової бази (докладніше вони будуть розглянуті в наступному розділі).

Центральний Банк не може повністю контролювати пропозицію грошей, оскільки, наприклад:

1) комерційні банки самі визначають величину надлишкових резервів (вони входять до складу R), яка впливає на ставлення / г і відповідно на мультиплікатор;

2) Центральний Банк не може точно передбачити обсяг кредитів, які будуть видані комерційним банкам;

3) величина сг визначається поведінкою населення та іншими причинами, не завжди пов'язаними із діями Центрального Банку.