Головна

Мультиплікатор державних витрат

Якщо державні витрати збільшуються на AG, то крива планованих витрат зсувається вгору на цю ж величину, а рівноважний обсяг виробництва зростає від У до Y на величину AY = AG т, де т - мультиплікатор державних витрат.

Мультиплікаційний процес починається, коли витрати зростають на AG і збільшують дохід на ту ж величину, що у свою чергу дає приріст споживання на величину Ъ х AG. Це зростання споживання знову збільшує витрати і дохід, що знову призводить до зростання споживання на величину tfxAGn т. д.

Гранична податкова ставка - співвідношення між приростом суми внесеного податку та приростом доходу.

Прогресивна система оподаткування є чинником, що сприяє ослаблення ефекту мультиплікатора і стабілізації рівнів зайнятості і випуску. Чим нижче ставки оподаткування, тим, за інших рівних умов, більш значний ефект мультиплікатора.

Ефект мультиплікатора державних витрат у відкритій економіці відносно нижчою, ніж в закритій.

У відкритій економіці величина мультиплікатора держвидатків і рівноважний обсяг випуску можуть бути знайдені в результаті рішення системи рівнянь:

lY = C + I + G + Xn \ C = a + b (l-ty

XH = g - m 'Y