Головна

Номінальні і реальні показники. Індекси цін

Номінальний 5ЖГрассчітивается в цінах поточного року, локальні ВВП - в порівнянних (то є постійних, базисних) цінах, що дає можливість оцінити зміну фізичного обсягу випуску за певний проміжок часу. На величину номінального ВВП впливають два процеси:

а) динаміка реального обсягу виробництва;

б) динаміка рівня цін.

Реальний ВВП розраховується за допомогою коригування номінального ВВП на індекс цін:

Номінальний ВВП

Реальний ВВП =

Індекс цін

Якщо величина індексу цін менша за одиницю, то відбувається коректування номінального ВВП у бік збільшення, яка називається інфлірованіем.Якщо величина індексу цін більше одиниці, то відбувається дефщюваніе - коригування номінального ВВП у бік зниження.

Індекси цін використовуються для оцінки змін темпів інфляції, динаміки вартості життя.

Івдекс споживчих цін (ІСЦ, або СР1в англійській абревіатурі - consumer price index) показує зміну середнього рівня цін «кошика» товарів і послуг, зазвичай споживаних середньої міської сім'єю. Склад споживчого кошика фіксується на рівні базисного року.

Індекс даного типу не враховує зміни в структурі ваг в поточному періоді в порівнянні з базисним, що дещо спотворює результат. Так, ІСЦ, де використовується споживчий кошик базисного року, не бере до уваги зміни в структурі споживання у поточному періоді, наприклад заміну більш дорогих благ дешевшими в умовах зростання цін. Це призводить до завищення зростання вартості життя, якщо в якості оціночного показника використовується ІСЦ.

Індекс цін - неявний дефлятор ВВП, або як його коротко називають, дефлятор ВВП, розраховується за типом індексу Пааше, тобто індексу, де в якості ваг використовується набір благ поточного періоду.

На відміну від індексу Ласпейреса, індекс Пааше кілька занижує збільшення рівня цін в економіку, оскільки також не враховує динаміку структури ваг, але фіксує її вже в поточному періоді. Якщо з його допомогою оцінювати зростання вартості життя, то не буде враховано вплив на споживачів підвищення цін на блага, які були присутні в наборі базисного року, але відсутні в наборі поточного року.

Індекс Фішера частково усуває недоліки індексів Ласпейреса і Пааше, усереднюючи їх значення:

РР = № * Рр