Головна

Очікувана і неочікувана інфляція

Вплив інфляції на рівень реальних доходів суперечливо. Інфляція по-різному впливає на перерозподіл доходів в залежності від

того, чи є вона очікуваною або непередбаченої. У випадку очікуваної інфляції одержувач доходу може вжити заходів, аби запобігти або зменшити негативні наслідки інфляції, які, в іншому випадку, відіб'ються на величині його реального доходу. Коригування номінальних доходів може бьпь здійснена з урахуванням рівняння Фішера: i = г + пе, де / і г - номінальна і реальна ставки відсотка (відповідно), а% е-рівень очікуваної інфляції.

Неочікувана інфляція призводить до зниження усіх видів фіксованих доходів і «субсидує» тих економічних агентів, чиї номінальні доходи зростають швидше, ніж середній рівень цін. В умовах несподіваної інфляції одержувачі позик виграють за рахунок кредиторів, тому що борги знецінилися повертаються грошима. Уряди, що нагромадили значний державний борг, нерідко проводять політику короткострокового стимулювання інфляцію, яка сприяє відносному знецінення заборгованості.

Якщо економічні агенти мають диверсифіковані джерела доходів, то вони можуть одночасно "виграти" і "програти" в умовах зростання рівня інфляції. У Россіщі інших перехідних економіках наслідки інфляції виявляються важкими для значного числа сімей тому, що в дореформених економіках основним видом сімейного доходу була фіксована заробітна плата. У міру реформування систем оплати праці і розширення числа джерел доходів негативні наслідки інфляції можуть бути поступово елімінувати.