Головна

Основні макроекономічні тотожності

Основна макроекономічна тотожність (тотожність доходу) відображає рівність доходів і витрат:

y = C + I + G + X.

У макроекономічному аналізі використовуються і інші важливі тотожності

Тотожність заощаджень та інвестицій можна вивести наступним чином. Для спрощення розглянемо спочатку закриту економіку, в якої відсутній державний сектор, а отже і податки. Тоді Витрати на ВВП Споживання =-Інвестиції.

За визначенням заощаджень можемо записати:

Дохід, чи ВВП, виміряний по доходам, - Заощадження - Споживання

Оскільки витрати на ВВП і доходи, отримані в результаті виробництва ВВП, рівні, то, прирівнюючи праві частини рівнянь маємо:

С + / = ? ¦ + З, або I = S.

Це просте тотожність ускладнюється з введенням в аналіз та держави зовнішнього світу.

Сукупні заощадження поділяються на приватні (S), державні (S) і заощадження решти світу (S):

s s + = s + s.

Приватні заощадження дорівнюють сумі доходів (Y), трансфертів (77?), Відсотків за державним боргом (N) за вирахуванням податків (Г) і споживання (С):

= Sp (Y + + TR N - Т)-З. Державні заощадження визначаються як:

Sg = (Т - TR - N) - G. Заощадження держави, якщо вони є позитивною величиною, складають бюджетний надлишок.Есліже негативні вони, це свідчить про налічіібюджетногодефіціта (Вв):

BD = - S. S

Заощадження зовнішнього світу (решти світу) в найпростішому визначенні рівні доходу, що зовнішній світ отримує за рахунок нашого імпорту (IM), мінус витрати на наш експорт (X):

S = IM - X, wm S =- Х.

Заощадження світу зовнішнього можуть бути використані для покупки фінансових активів у нашій стане, для скорочення іноземної заборгованості, і тоді ми маємо приплив капіталу в країну.

Рівність виконується інвестицій і заощаджень для економіки в цілому, але не є обов'язковим для кожного з секторів (приватного, державного, зовнішнього світу). Приміром, інвестиції можуть рости і при скороченні приватних та державних заощаджень за рахунок зростання припливу капіталу з-за кордону.

Sp + Sg + = S (Y + + TR N-7) - C + (T - TR - N)-G + (-X);

S + S + S = Y - C - G - X;

S = I.

Заощадження можуть бьпь використані для як інвестицій в реальні активи, так і для збільшення фінансових активів. Припустимо для простоти, що є два види фінансових активів: державні облігації та готівку. Облігації та готівка - це пасиви (зобов'язання) держави і активи приватного сектора. Тоді державні заощадження можуть бути використані або на покрьпіе державного боргу, або для скорочення грошової маси.

Sg = - (AM + AB)

де AM - зміну грошової маси;

АВ - зміна суми випущених державних облігацій.

Глава 21.Вимір результатів економічної діяльності. Індекси цін 2 41

Цей вираз називають держбюджету тотожність.Якщо є дефіцит бюджету, то він може бьпь профінансований випуском грошей чи облігацій:

BD = - 5 або BD = АМ + АВ.

Приватні заощадження можуть також бути використано як для збільшення реальних активів, так і залишатися у формі державних облігацій або готівки.

S= / + АМ + АВ.
р р

Заощадження решти світу, аналогічно, можуть бути використано на купівлю державних облігацій нашої країни, й тоді ми маємо:

S = AB.


нам відоме тождество1:

Сума трьох засобів зберігання з точки зору їх використання знову дасть

S = I.