Головна

Політика твердого курсу та деяка макроекономічна політика

Вибір між активною і пасивною моделями макроекономічної політики не тотожний вибір між "політикою твердого курсу» і «свободу дій».Послідовна макроекономічна політика ( «твердого політика курсу» або «гра за правилами») передбачає завчасне вибір заходів, які можуть бути зроблені в тій чи іншій ситуації і які визначають практичні кроки уряду і Центрального Банку. «Твердий курс" означає, що заходи уряду і Національного Банку щодо зміни держвитрат, податків і грошової маси обмежуються кількісними рамками обраних цільових орієнтирів, які не можуть бути змінені у відповідності з поточною економічною кон'юнктурою. Тому свобода дій уряду і ЦБ виявляється обмеженою необхідно

Прикладом пасивної макроекономічної політики рамках твердого курсу на стабілізацію темпу зростання грошової маси є збільшення грошової пропозиції на 3% в рік, незалежно від рівня динаміки безробіття та інших чинників.

В обох випадках твердим курсом ЦП є, у термінах моделі IS - LM, зрушення кривої LM вправо, так як ЦБ прагне стабілізувати за допомогою розширення грошової пропозиції знаходиться на спаді економіку. Але величина цього зсуву кривої ХЛ / вправо при пасивній політиці завжди однакова, а при активній - збільшується в залежності від глибини спаду.

Непослідовна макроекономічна політика (полігіка «свободи дій", або "свободи ініціативи") означає, що уряд і Національний Банк дають оцінку економічних проблем в кожному конкретному випадку в міру їх виникнення і в кожний даний момент дискреційно добирають необхідний тип політики. Тому таку політику називають також дискреційною, хоча в даному випадку зміст цього терміна набагато ширше, ніж у контексті дискреційною фіскальної політики, про яку йшла мова в розділі 25. «Свободадействій» означає відсутність яких-небудь кількісних рамок, що обмежують можливості уряду і ЦБ щодо зміни держвитрат, податків і грошової маси.

Досвід макроекономічного регулювання в індустріальних країнах засвідчує, що «гра за правилами» має незаперечні переваги перед довільною політикою. Ці переваги, у самому загальному виді, можуть бути зведені до трьох обставин.

1. Послідовна макроекономічна політика знижує ризик прийняття
некомпетентних рішень.

Некомпетентність у економічній політиці можливо пов'язана не так з некомпетентністю конкретні офіційних осіб, скільки з двома такими обставинами. По-перше, некомпетентне рішення уряду може виникнути стихійно, як результат сутички суперечливих різних інтересів соціальних груп. По-друге, недосконалість інформації є "живильним грунтом» для дій дилетантів, що пропонують привабливі, але малореалістичні програми швидкого вирішення складних макроекономічних проблем.

При твердих курсах політики уряду і ЦБ знижуються ризики ухвалення некомпетентних рішень під тиском певних соціальних груп або «популярних» програм.

2. Політика твердого курсу знижує вплив політичного бізнес-циклу надінаміку рівнів зайнятості, випуску й інфляції.

Політичні діячі, що здійснюють заходи фіскальної і монетарної політики, намагаються зробити так, аби до моменту виборів склалися сприятливі в соціальному сенсі умови, які б забезпечили переобрання лідерів даної партії на наступний термін. У цих цілях можна спочатку простимулювати збільшення зайнятості, а потім знизити інфляцію в результаті більш жорсткої політики витрат, що забезпечить до моменту перевиборів відносно високу зайнятість при відносно помірній інфляції. Такого ж результату можна добитися і з допомогою протилежної комбінації заходів - спочатку провести жорстку антиінфляційну політику, що супроводжується зростанням безробіття, а потім - стимулюючу політику щодо збільшення зайнятості і доходів. У такий спосіб, маневрування рівнями зайнятості та інфляції виявляється націленим не так на забезпечення сталого економічного зростання, скільки на забезпечення політичної перемоги на чергових виборах. В результаті політичний процес сам по собі перетворюється на один із чинників циклічних коливань економіки.

Тверді курси політики уряду і ЦБ дозволяють відносно захистити економіку від впливу змін політичної кон'юнктури. Прихильність твердому курсу знижує можливість фіскальних й монетарних маневрів у короткостроковому періоді, але й сприяє стабілізації економіки в довгостроковому плані.

3. «Гра за правилами" сприяє зміцненню довіри економічних
агентів до політики уряду і Центрального Банку.

Проблема недовіри пов'язана не стільки з недовірою до окремих офіційних осіб, скільки з можливими відмовами уряду і ЦБ від своїх обіцянок по проведенню тих чи інших економічних заходів. Наприклад, при довільній макроекономічній політиці уряд може оголосити про пільгове оподаткування прибутків від інвестицій, щоб залучити капітал у певні галузі і регіони. Але коли вже інвестований капітал, уряд може відмовитися від своїх обіцянок по зниженню оподатковування, тому що це створює загрозу збільшення дефіциту держбюджету. Інший приклад: в цілях стимулювання інновацій уряд видає винахідникам нових видів продукції патенти, що надають їм монопольне право використання її протягом ряду років і одержання монопольного прибутку. Але після того, як винаходи вже зроблені, уряд може анулювати патенти щоб зробити продукцію більш доступною для споживача.

У кожному із цих випадків економічні агенти знають, що уряд може порушити свої обіцянки. Тому вони страхуються від "обману" - не інвестують і не роблять винаходів. У результаті такої непослідовної політики уряду економіка в цілому істотно програє, тому що стимули до економічного зростання виявляються заблокованими песимістичними очікуваннями.

Держава твердого курсу, що не супроводжується ніякими обіцянками, викликає у економічних агентів більше довіри, очікування робить більш раціональними і створює в цілому більш сприятливу обстановку з погляду довгострокових цілей економічного зростання.