Головна

Попит і пропозицію на світовому ринку, рівноважний рівень ціни. Виграш від зовнішньої торгівлі

Представлені вище теорії намагалися пояснити структуру зовнішньої торгівлі з точки зору того, що вигідно вивозити і ввозити даній країні. Та не менш важливим є питання про те, на якому рівні встановиться ціна рівноваги на світовому ринку оскільки саме з цим пов'язана кількісна оцінка конкретної вигоди, отриманої країною від спеціалізації і міжнародного обміну. Для з'ясування цього питання можна порівняти попит, пропозиція і умови рівноваги, приміром, на ринку товару Хв торгуючих країнах.

Припустимо, що країна В володіє порівняльною перевагою у виробництві товару Хів відсутність зовнішньої торгівлі співвідношення цін на внутрішньому ринку встановлюється на рівні \ X - 0,5 Y У країні аналогічне співвідношення цін буде виглядати так: \ X-2Y. Очевидно, що країна В буде експортувати відносно дешевий товар Хв країну А.

Крива попиту світового ринку (D) на товар Х (в даному випадку попиту країни ^ на імпорт товару X) будується на основі величини надлишкового попиту в країні А при цінах, нижчих, ніж внутрішня ціна рівноваги (2 Уза \ Х).Крива пропозиції на світовому ринку (Sx) отримана виходячи з величини надлишкової пропозиції в 5 країні при цінах вище внутрішньої ціни рівноваги (0,5 Уза II).

Існує лише одна рівень цін, при якому попит на світовому ринку товару Xравен пропозиції. Це буде ціна 1 Уза IX, пси якій надлишковий попит на товар Хв країні А рівний надмірної пропозиції даного товару в країні В.

Загальний підсумок встановлення торгових відносин можна підвести, визначивши виграші та втрати виробників і споживачів обох країн, а також світового господарства в цілому.

У країні ^ після зниження цін із 2 Удо 1 Y, тобто до рівня світових, область споживчого надлишку (с) збільшиться на площу (а + b + d) і в цілому складе (а + b + d + с). Виробники X товару у країні ^ понесуть збитки від зниження цін, відповідні площі (а), оскільки в закритому економіці прибуток виробників дорівнювала області (а + е), а після встановлення торгових відносин, падіння цін і скорочення внутрішнього виробництва з 40Хдо 201 склала тільки область (е).Таким чином, споживачі країни А отримали виграш у розмірі області (a + b + d), а виробники зазнали втрат, рівні (а).У результаті чистий виграш для країни у цілому був рівним: (а + b + d) - (а) = = (Ъ + d).Для простоти аналізу ми приймаємо припущення про рівноцінність одиниць втрат виробників і виграшу споживачів.

Аналогічно в країні У споживачі після підвищення цін до рівня світових втрачають частину споживчого надлишку, що дорівнює площі (h + i), а виробники виграють від зростання цін і розширення виробництва область (А +; '+ J).Чистий виграш країни становить: (h i + + j) - (h i +) = (f).

Таким чином, світове господарство в цілому має виграш в розмірі (Ъ d + + J).

Розподіл вигод між країнами залежить від того, якою мірою змінюються внутрішні ціни в результаті встановлення торгових відносин. Більше отримує країна, у якої ціни змінилися сильніше. Це відбивається правилом розподілу вигод, що говорить: вигоди від зовнішньої торгівлі розподіляються прямо пропорційно змінам цін в обох країнах. Якщо відносні ціни в країні А змінилися на В%, а у країні В на S% (у відсотках від ціни світового ринку), то

Виграш країни А _ Z>% Виграш країни В S%

Більше отримує та країна, у якій еластичність попиту і пропозиції за ціною, нижчою. У нашому прикладі це країна А.

У зв'язку з проблемою розподілу вигод від зовнішньої торгівлі інтерес для економістів представляє аналіз динаміки експортних та імпортних цін окремих країн. Цим цілям служить показник «умов торгівлі" (terms oftrade).

Він визначається як співвідношення індексів експортних та імпортних цін розраховується і для всього набору експортних та імпортних товарів.