Головна

Цілі та інструменти бюджетно-податкової політики

Кейнсіанський хрест показує, як встановлюється рівноважний обсяг виробництва У при даному рівні планованих інвестицій /, державних витрат Gm податкових відрахувань Т.

Так як рівноважний рівень національного виробництва може бути досягнутий поза стану повної зайнятості ресурсів (внаслідок неефективності сукупного попиту), то що утворився розрив може бути анульований за допомогою інструментів державного регулювання економіки: зміни величини державних витрат G і податкових відрахувань до держбюджету Т.

Бюджетно-податкова (фіскальна) політика - заходи уряду щодо зміни державних витрат, оподаткування та стану державного бюджету, спрямовані на забезпечення повної зайнятості, рівноваги платіжного балансу і економічного зростання при виробництві неінфляційного ВВП.

Стимулююча бюджетно-податкова політика (фіскальна експансія) в короткостроковій перспективі має своєю метою подолання циклічного спаду економіки і передбачає збільшення держвидатків G, зниження податків Гілі комбінування цих заходів. У більш довгостроковій перспективі політика зниження податків може призвести до розширення пропозиції факторів виробництва і росту економічного потенціалу. Здійснення цих цілей пов'язано з проведенням комплексної податкової реформи, яка супроводжується обмежувальної кредитно-грошової політики Центрального Банку та оптимізацією структури державних витрат.

Стримуюча бюджетно-податкова політика (фіскальна рестрикція) має своєю метою обмеження циклічного підйому економіки і передбачає зниження держвидатків G, збільшення податків Гілі комбінування цих заходів. У короткостроковій перспективі ці заходи дозволяють знизити інфляцію попиту ціною зростання безробіття і спаду виробництва. У більш боргом періоді зростаючий податковий клин може послужити основою для спаду сукупної пропозиції і розгортання механізму стагфляції, особливо в тому випадку, коли скорочення державних витрат здійснюється пропорційно по всіх статтях бюджету і не створюється пріоритетів на користь державних інвестицій в інфраструктуру ри ^ ка праці. Затяжна стагфляція на тлі неефективного управління державними витратами створює передумови для руйнування економічного потенціалу, що нерідко зустрічається в економіках перехідного періоду, у тому числі і в Росії.

У короткостроковій перспективі заходи бюджетно-податкової політики супроводжуються ефектами мультиплікаторів державних витрат, податків та збалансованого бюджету.