Головна

Взаємозв'язок моделі AD-AS і кейнсіанська хреста

Зростання заощаджень може чинити на економіку антиінфляційного впливу в умовах, близьких до повної зайнятості ресурсів: спад споживання і наступне за ним скорочення сукупних видатків, зайнятості і випуску (з ефектом мультиплікатора) обмежують тиск інфляції попиту - сукупний попит знижується від / AD до ADp що супроводжується спадом виробництва від У, до Y 2 і зниженням рівня цін від Р, до Р2.

Модель кейнсіанського хреста не дозволяє ілюструвати процес зміни рівня цін Р, так як передбачає фіксовані ціни. Хрест Кейнса конкретизує модель AD - AS для цілей короткострокового макроекономічного аналізу з «жорсткими» цінами і не може бути використаний для дослідження довгострокових наслідків макроекономічної політики, пов'язаних зі зростанням або зниженням рівня інфляції.