Головна

Бюджетне обмеження

Наступний крок аналізу поведінки споживача - облік цін товарів і споживчого бюджету. Ціни визначаються товарів співвідношенням попиту і пропозиції на ринку і не залежать від рішень окремого споживача. Бюджетне обмеження показує всі комбінації товарів, які можуть бути придбані споживачем при даному виділеному для їх купівлі доході / і даних цінах Р і Р2.Його зазвичай записують як Р] Х [+ Р2Х2 що означає: сума витрат на всі товари не перевищує відповідного прибутку. З додаванням умов точність для Х (і Х2 отримуємо доступну область вибору споживача, або бюджетний простір.

Линия бюджетного обмеження (бюджетна лінія) - це в самому простому випадку пряма Р (Х (+ Р2Х2 = I ', точки якої показують набори благ, при купівлі яких виділений доход витрачається повністю. При позитивній граничної корисності благ споживач завжди вибирає набір, зображається однією з точок цієї лінії, - інакше залишалася б невитраченої частина виділених грошей, на які можна бьіо б купити додаткові товари, підвищивши свій добробут. Бюджетна лінію перетинає осі координат у точках ^ = 1 / Р (і Х2 = 1/Р2, що показують максимально можливі кількості блага Ху іХ2, які можна купити на цей дохід при даних цінах. Нахил лінії бюджетного обмеження дорівнює відношенню цін відповідних товарів Рх/Р2 (відносною ціною першого блага). З формальної точки зору - це взята з протилежним знаком похідна функції бюджетного обмежень. Ця величина (на малюнку це | tg / показує кількість товару Х2, від якого споживач повинен відмовитися для придбання додаткової одиниці товару ХГ

Лінія бюджетного обмеження може бути і більш складною - складової, ламаною, опуклою і т.д. Це залежить від тих умов, які визначають можливості споживача дані купувати товари. Наприклад, ламані лінії бюджетні можуть виникнути, коли в бюджетне обмеження включаються додаткові умови - скажімо, обмеження не тільки по грошових ресурсів, а й за часом. У цьому випадку часу питомі витрати на придбання або використання благо ^ іХг - відповідно Т (і Т2 - і загальний бюджет виділеного на споживання даних благ часу i / дадуть аналогічне розглянутому обмеження по часу 7 ^ + Т2Х2 = Я. А підсумкове обмеження буде перетином двох цих обмежень.