Головна

Довгострокове рівновагу при монополістичної конкуренції

Якщо в короткостроковому періоді фірми галузі будуть отримувати економічний прибуток, то в довгостроковому періоді це призведе до збільшення галузевого пропозиції. По-перше, що діють в галузі фірми будуть нарощувати виробництво, прагнути збільшити прибуток за рахунок використання наявної економії від масштабу (при незмінності цін на ресурси). По-друге, а в даному випадку це головне, збільшення галузевого пропозиції відбудеться за рахунок проникнення в галузь (низькі бар'єри входу) нових фірм, залучених можливістю одержання економічного прибутку.

При збереженні ринкового попиту на продукцію галузі на колишньому рівні вхід в галузь нових конкурентів призведе як до скорочення ринкової частки окремої фірми QfLR, так і до підвищення еластичності попиту на її продукцію через що збільшився кількості замінників. Це означає, що за інших рівних умов криві попиту на продукцію фірм галузі в довгостроковому періоді будуть зміщуватися вліво до початку координат DLR. Таке зміщення буде відбуватися до тих пір, поки економічний прибуток фірм галузі не стане рівною нулю. Вхід у галузь нових фірм припиниться, і вона опиниться в положенні довгострокової рівноваги. Оскільки криві попиту на продукцію фірм - дотичні до їх довгостроковим середнім витратам, це означає, що в умовах довгострокової рівноваги монополістично конкуруючі фірми а) здійснюють пропозицію за цінами, рівним довгостроковим середнім витратам: PrLR = LRACnQ) не отримують економічного прибутку, так як в точці рівноваги LRAC = АС

На практиці сили встановлення ринкової рівноваги в умовах монополістичної конкуренції не такі сильні, як при досконалої конкуренції і рух до встановлення рівноваги при нульовій прибутку слід розглядати лише як тенденцію. По-перше, монополістична конкуренція припускає сегментований попит, окремі фірми можуть одержувати стійкий економічний прибуток за рахунок виведення на ринок унікального товару, більш сприятливого географічного положення, застосування передової технології. По-друге, встановлення ринкової рівноваги при нульовій економічного прибутку перешкоджають фактори, обумовлені самою диференціацією продукції, - значні інвестиції з розробки, високі маркетингові витрати, які виступають в якості своєрідних бар'єрів проникнення в галузь. По-третє, маючи ринковою владою, що діють в галузі фірми можуть встановлювати такі ціни на продукцію, які, забезпечуючи їм одержання невеликий економічного прибутку в довгостроковому періоді, одночасно виконують роль бар'єра для проникнення в галузь нових фірм. Нарешті, що виникають при припинення провадження великі безповоротні витрати завжди виступають фактором, що стримує догляд фірм з галузі навіть у разі збитковості виробництва.