Головна

Джерела монопольної влади

Абсолютна монополія має місце тоді, коли весь об'єм галузевого пропозиції концентрується у одного продавця, а поява в галузі інших продавців заблоковано. Такий стан можливо тільки у випадку наявності надзвичайно високі, непереборних бар'єрів проникнення у галузь, що і є причиною існування монополій. Сприяють формуванню таких бар'єрів фактори служать джерелами монопольної влади.

Як джерело монопольної влади можуть виступатиме виключні права, які надаються виробнику на ведення певного роду діяльності. Такі права можуть надаватися органами державної влади - приміром, щодо надання послуг поштового зв'язку або комунального господарства Суб'єктом встановлення виключних прав може бути й фірма, як у випадку з франшизою, коли вона надає іншій фірмі монопольні права на здійснення певної діяльності в рамках встановленої території. Часто джерелом монопольної владі, хоча і обмеженою в часі, є авторські права. Реалізуючись через патенти та ліцензії, вони дозволяють їх власнику займати монопольне становище на ринку якого-небудь товару (послуги) або в застосуванні у виробництві певної технології. Джерелом монопольної влади може служити власність на виробничий ресурс.Якщо фірма володіє власністю на весь об'єм пропозиції ключового для виробництва якогось товару ресурсу, то це забезпечить їй і монополію на ринку даного товару. Джерелом монопольної влади може стати і ефект масштабу, якщо економія від масштабу стійко зростає з розширенням виробництва аж до забезпечення всього довгострокового ринкового попиту. В цьому випадку сама конкуренція по ціні приводить до того, що в галузі залишиться лише одна фірма, яка забезпечить найбільш низькі довгострокові середні витрати. Іноді джерелами монопольної влади можуть виступати уподобання споживачів, коли існує стійкий лояльність торгову марку, і нечесна конкуренція, коли монопольне становище на ринку є наслідком незаконних дій (підкуп державних чиновників, картельні угоди і т.п.).