Головна

Ефект масштабу

У довгостроковому періоді фірма має можливість не тільки комбінувати фактори виробництва, а й змінювати кількість застосовуваних факторів, тобто змінювати масштаби виробництва. Виявляється, зміна факторів в одній і тій самій пропорції може призвести до різних результатів. Співвідношення межоу відносним зміною обсягу випуску і відносним зміною витрат факторів виробництва називається ефектом масштабу.Залежно від характеру вказаного співвідношення розрізняють: позитивний (зростаючий) ефект мас штабу, коли обсяг випуску збільшується в більшій пропорції, ніж витрати факторів - F (aX) постійний (незмінний) ефект масштабу, коли обсяг випуску змінюється тій самій пропорції, що й витрати факторів - F (aX) = aF (X); і негативний (знижується) ефект маштабу, якщо обсяг випуску збільшується в меншій пропорції, ніж витрати факторів виробництва, - F (aX)> aF (X) [.

Говорячи про дію ефекту масштабу, слід враховувати, що характер його обумовлений: а) не дією закону спадної віддачі (всі фактори є змінними) і б) не інтенсивністю використання якогось фактора (припускає незмінність співвідношення факторів). Збереження незмінним співвідношення факторів виробництва для будь-якого рівня випуску дозволяє простежити прояв ефекту масштабу, аналізуючи карту ізоквант. Якщо при одній і тій же пропорції збільшення обсягу факторів ізокванти зближуються, це свідчить про позитивний ефект масштабу; якщо вони розходяться, то має місце негативний ефект масштабу; якщо зберігають крок - постійний.

Законів, що регулюють спрямованість дії ефекту масштабу, не існує, і визначення характеру ефекту масштабу можливо тільки шляхом емпіричних спостережень. У зв'язку з цим в якості факторів, що сприяють росту віддачі від масштабу, можна виділити такі, як: а) дія розмірного фактора (виробництво лампочки в 100 Ватт не вимагає в 2,5 рази більше витрат, ніж лампочки в 40 Ватт); б) зростання продуктивності через більш глибокого поділу праці; в) великі можливості застосування нових технологій і техніки; г) більш повне завантаження потужностей; д) використання висококваліфікованої робочої сили та спеціалізація в управлінні. Як протидіють зростанню ефекту від масштабу слід виділити такі фактори, як: а) зростання ймовірності виникнення вузьких місць і аварійності; б) наростання труднощів управління і координації; в) зростання транспортних витрат і витрат по збуту; г) зростання адміністративних витрат.

Оскільки характер і тривалість дії ефекту масштабу обумовлена особливостями технології, то для кожної галузі буде характерний свій оптимальний масштаб виробництва.