Головна

Еластичність пропозиції

Еластичність ринкової пропозиції за ціною показує швидкість реакції об'єму виробництва на зміну ринкової ціни. Враховуючи, що Е-(P / Q) * (QJAP), де Qs - обсяг пропозиції. ПосколькуАбуАР-величина, зворотній нахилу кривої пропозиції, ми то можемо зробити наступні висновки. По-перше, еластичність пропозиції в короткостроковому періоді завжди позитивна і крива короткострокового пропозиції завжди спрямована вгору, причому найбільше для галузі зі зростаючими і менше для галузі з постійними витратами, у той час як крива довгострокового пропозиції спрямована вгору тільки у випадку зі зростаючими витратами. По-друге, еластичність пропозиції в довгостроковому періоді обьгано вище, ніж у короткостроковому, так як у фірми менше обмежень щодо зміни параметрів виробництва. Для галузі з постійними витратами довгострокова пропозиція буде абсолютно еластична і прийме вигляд прямої лінії. Наявні оцінки цінову еластичність пропозиції показують, що найбільш є типовими галузі з зростаючими витратами, а має місце зниження останніх частіше за все є результатом впливу технічного прогресу.