Головна

Короткострокова рівновага при монополістичної конкуренції

Стикаючись з спадної кривої попиту на свою продукцію Df, фірма, яка діє на ринку з монополістичної конкуренцією, оптимізує свою пропозицію Q при MR = МС і ціною Р, що забезпечує їй максимальний прибуток. Прибуток фірми залежить від рівня попиту на її продукцію та рівня понесених нею витрат виробництва. Оскільки фірма діє в конкурентному середовищі, а попит на її продукцію є еластичним, то вона може зіткнутися з проблемою низького попиту У ^ який не забезпечує їй покриття середніх сукупних витрат. Як і у випадку з зовсім конкурентною фірмою, монополістично конкуруюча фірма може мінімізувати рівні постійним витратам збитки до тих пір, поки ціна на її продукцію Р1 покриває середні змінні витрати фірми для даного обсягу випуску Qv Якщо ж попит настільки слабкий, що ніяка комбінація ціни і вироблення не забезпечує покриття сукупних змінних витрат, фірма мінімізує збитки в короткостроковому періоді шляхом зупинки виробництва.

Попри те, що принципи прийняття рішень монополістично конкуруючої фірмою щодо оптимального випуску ті ж, що й у абсолютно конкурентної фірми, ми не можемо розглядати криву її граничних витрат в якості кривої пропозиції фірми. Вся справа в тому, що при спадної кривої попиту на продукцію фірми неможливо встановити чіткої залежності між ціною і обсягом випуску, оскільки вони формуються під впливом ьак граничних витрат фірми, так і еластичності попиту на її продукцію. Подібно до того як і у випадку з монополією, при одному і тому ж обсязі випуску Б залежно від попиту, фірма може встановити різні ціни на свою продукцію. Так само як і за однією і тією ж ціною фірма може здійснювати випуск різного об'єму. Таким чином, наявність диференціації продукції не дозволяє дати опису залежностей між величинами попиту та пропозиції при кожній даній ціні. Не маючи комбінацій ціни і виробітку для кожного окремого виробника, не можна побудувати і криві попиту та пропозиції для галузі. Тому для ринків з монополістичної конкуренцією криві галузевого спро са і пропозиції не існують.