Головна

Попит на продукцію абсолютно конкурентної фірми

Зовсім конкурентна фірма - фірма, що діє на зовсім конкурентному ринку. Серед притаманних їй специфічних рис слід виділити те, що конкурентна фірма не зовсім може впливати на ринкову ціну і приймає ринкову ціну як дану. Тому при досконалої конкуренції взаємодія між фірмами позбавлена стратегічного поведінки, тобто фірма не враховує реакції своїх конкурентів на прийняті нею рішення, а суть її поведінки зводиться до пристосування до складається ринкової ситуації.

Оскільки продукція абсолютно конкурентної фірми є стандартизованої, то попит на її продукцію абсолютно є еластичним, а крива попиту буде паралельною осі абсцис. Слід мати на увазі, що мова йде не про те, що на зовсім конкурентному ринку попит є абсолютно еластичним, а лише про те, що він абсолютно еластичний по відношенню до продукції окремої фірми.

Для абсолютно конкурентної фірми ринкова ціна продукції задається ззовні і з точки зору прийняття фірмою поточних рішень може бути прийнята в якості постійної величини (Р = const). У цьому випадку середня виручка (= AR = TR / Qf = PQjIQf = Р) і гранична виторг (MR = ATR / AQf = A (PQf) / AQf = = PAQJAQ - P) фірми від реалізації продукції будуть рівні ринковою ціною. Ця обставина вказує на те, що для абсолютно конкурентної фірми умова максимізації прибутку MR = МС трансформується у форму Р - МС, оскільки для даного типу фірми MR = Р. Таким чином, цілком конкурентна фірма максимізує прибуток при обсязі випуску, для якого граничні витрати виробництва дорівнюють ринковій ціні одиниці продукції, що є окремим випадком загального принципу. При цьому загальний прибуток буде визначатися як: = п (Р - AC) Q.