Головна

Проблема зовнішніх ефектів та її рішення

Сутність проблеми зовнішніх ефектів полягає в неефективному розміщенні та використанні ресур сов і продуктів в економіці внаслідок розбіжності

приватних і соціальних витрат або приватної та суспільної вигоди. Принцип вирішення проблеми зовнішніх ефектів полягає тому в досягненні рівності граничних суспільних витрат граничної суспільної вигоди:

MSC = MSB.

Оскільки MSC = МРС + МІС, a MSB = МРВ + МЕВ, то

МРС + МІС = МРВ + МЕВ.

При негативних зовнішніх ефектах МЕВ ~ 0 і МРВ = MSB, тоді рішення проблеми негативних екстерналій в принципі виглядає так:

МРС + МІС = MSB.

При позитивних зовнішніх ефектах МІС ~ 0 і МРС = MSC, тому вирішення проблеми позитивних екстерналій в принципі таке:

MSC = МРВ + МЕВ.

Важливо підкреслити, що при вирішенні проблеми екстерналій зовнішні ефекти отримують вираз у вигляді відповідних витрат і вигод вже для безпосередніх учасників операцій, і тоді дія ринкового механізму змінює ціни та обсяги виробництва відповідних благ, а це вносить корективи в розподіл ресурсів і продуктів, що стає ефективним . У той же час це означає, що відповідні зовнішні ефекти трансформуються у внутрішні. Тим самим здійснюється інтерналізація зовнішніх ефектів.