Головна

Пропозиція. Функція пропозиції

Аналіз пропозиції також почнемо з його качественноі сторони. Як і у випадку з попитом, одного бажання чи навіть можливості зробити цей товар та доставити його на ринок нам буде недостатньо. Пропозиція виникне тільки тоді, коли даний економічний суб'єкт буде готовий провести операцію з продажу даного доставленого наринок товару. Відповідно величина (обсяг) пропозиції визначатиметься максимальною кількістю товару, приготованого для продажу за даний період часу за даннихусловіях.

Обсяг пропозиції - це потік, також протікає в часі. Тому завжди треба чітко визначити, до якогось періоду часу стосується ця величина пропозиції. Далі, умови, за яких визначається даний обсяг пропозиції, надзвичайно важливі, тому що саме вони характеризують те середовище, в якій знаходиться приймає рішення про продаж виробник.

Умови, що впливають на вибір продавця, чи згрупувати в наступні основні чинники (детермінанти пропозиції):

- Ціна даного товару (Р);

- Ціни товарів-субститутів (Psir ..., PSJ;

- Ціни комплементарних благ (Р ',, ..., РСТ);

- Витрати виробництва (Q, що охоплюють як технології виробництва, що визначають необхідні кількості використовуваних ресурсів, так і ціни цих ресурсів;

- Податки та субсидії (7);

- Об'єктивні, зовнішні (передусім природні) умови виробництва (N);

- Очікування виробників (Е).

Як і у випадку з функцією попиту, використовуючи припущення про те, що всі фактори, за винятком першого (детермінанти пропозиції), залишаються незмінними (ceteris paribus), ми можемо отримати спрощену формулу функції пропозиції:

Знову ж таки аналогічно функції попиту отриману залежність обсягу пропозиції від ціни даного товару можна представити в табличному, графічному та аналітичному вигляді.

Узагальнюючи багато емпіричних спостережень, ми можемо стверджувати, що (прочіхравнихусловіях при, тобто коли всі фактори, перераховані вище, не змінюються) чим вища ціна даного товару, тим більше обсяг його пропозиції за цей період.Ця залежність і є законом пропозиції.