Головна

Пропозиція галузі в короткостроковому періоді

Галузеве (ринкове) пропозиція являє собою випуску обсяг, здійснений усіма фірмами галузі. Якщо в галузі досягнута рівновага, то пропозиції обсяг кожної фірми галузі в короткостроковому періоді буде представлений кривої її граничних витрат.

Принцип кривих підсумовування пропозиції фірм для визначення кривої галузевого пропозиції можна застосовувати лише в тому обсязі, в якої ціни на використовувані в галузі змінні фактори залишаються незмінними. Так як збільшення пропозиції галузі призведе до зростання попиту змінні на чинники і може викликати зростання цін на них, то в реальній дійсності побудова кривої галузевого пропозиції не зводиться до додавання кривих пропозиції окремих фірм. Сама ж короткострокова крива галузевого пропозиції буде детермінована такими факторами, як: кількість фірм в галузі; середній розмір фірм галузі; ціни використовуваних галуззю змінних ресурсів; що застосовуються в галузі технології.