Головна

Ринковий попит

Функція ринкового попиту характеризує загальний обсяг попиту всіх споживачів при кожній даною ціною даного товару. Сумарна (ринкова) крива попиту D виходить в результаті складання по горизонталі індивідуальних кривих попиту.

Залежність ринкового попиту від ринкової ціни визначається шляхом підсумовування обсягів попиту всіх споживачів при даній ціні Р '\

0 ° Р ( ') ^ Х1 (Р') + Х2 (Р ') + ... + ХП (Р ').

За аналогією з індивідуальним попитом, факгораміриночного попиту є:

• переваги споживачів;

• доходи споживачів;

• ціна даного товару;

• ціни товарів-замінників і доповнюючих благ;

• кількість споживачів даного товару.

На дані чинники, в свою чергу, впливають загальний, размер населення, що його вікова структура, розподіл доходів серед демографічних та інших груп населення, зовнішні умови споживання, реклама і т.д.