Головна

Виробнича функція

У рамках застосування однієї технології завжди існує стійка залежність між величиною спожитих ресурсів і обсягом випуску продукції. Функціональна взаємозв'язок між вводиться комбінацією факторів виробництва і обсягом випуску продукції називається виробничою функцією.

Як незалежні її змінних будуть виступати значення використовуваних факторів, а в якості залежної змінної - значення обсягів випуску продукції. Математично вона представлена у вигляді

Q = F (X, Xb, X ,..., XJ,

де Q - значення обсягу випуску; F-форма функціональної залежності між вводяться факторами виробництва і обсягом випуску; X, хь, Хс, .., ХП - значення застосовуються у виробництві факторів.

Оскільки існують різні способи технологічного зв'язку факторів, то й виробничі функції приймають різну форму. Проте всі вони мають ряд спільних властивостей:

• кожна виробнича функція описує тільки певну технологічну взаємозв'язок, і зміна технології призведе до зміни форми виробничої функції;

• виробнича функція описує альтернативні варіанти використання факторів виробництва, показуючи можливості їх взаємозамінності;

• виробнича функція відображає максимальні значення випуску продукції для кожної даної комбінації факторів;

• виробнича функція відображає тільки технологічно ефективні комбінації факторів виробництва, що входять в так звану
«Економічну область», в якій збільшення будь-якого застосовуваного чинника супроводжується збільшенням випуску, - тобто область, для якої виконується умова: якщо Х2> Х), toFIX ^)> F (X).

Виробничі функції виводяться на основі аналізу емпіріческіхдан-них конкретного виробничого процесу і служать для вирішення завдань планування виробництва, тому що дозволяють прогнозувати зміни сукупної вироблення при зміні як окремого фактора, так і застосованого кількості всіх факторів виробництва.