Головна

Визначення витрат виробництва

У мікроекономічному аналізі теорія витрат виробництва грунтується на усвідомленні рідкості ресурсів і визначенні їх цінності на основі найкращого варіанту використання. Тому витрати виробництва - це витрати з виробництва, пов'язані з відмовою від альтернативного використання ресурсів. Витрати, які оцінюються за найкращого з альтернативних варіантів використання даних ресурсів, називаються змінні витрати, що і складає їх економічний зміст. У цьому сенсі витрати виробництва - вартість абстрактних від альтернативного використання ресурсів.

Виробник може залучати ресурси ззовні, і тоді витрати представляються у вигляді грошових виплат постачальникам ресурсів, а може використовувати і власні ресурси, і тоді витрати виробництва представляються у вигляді витрат з утримання ресурсів від альтернативного використання. Останній ввд витрат не знайде відображення в бухгалтерському балансі, що буде означати заниження фактичного рівня витрат виробництва1.Тому розрізняють бухгалтерські та економічні витрати виробництва.Бухгалтерські витрати - здійснені в грошовій формі фактичні витрати, пов'язані із здійсненням виробництва. Економічні (змінні) витрати - це вартість всіх відволікаються для даного виробництва ресурсів. До економічних витрат відносяться:

• зовнішні (явні) витрати, що представляють собою грошові виплати за залучені для виробництва ресурси, тобто витрати з оплати поставлених ресурсів, рівні бухгалтерським витратам;

• внутрішні (неявні) витрати, що представляють собою грошові дохо - (ди, які могли б бути отримані від альтернативного використання утримуваних ресурсів, тобто витрати власних неоплачених ресурсів;

• нормальна прибуток як мінімальна плата за утримання підприємницьких здібностей від альтернативного використання (вона може бути оцінена у вигляді відсотка на капітал);

• безповоротні витрати як витрати, що не мають альтернативного використання, витрати яких дорівнюють нулю. Це раніше зроблені, але непрінімаемие до уваги при прийнятті поточних рішень витрати. Вони являють собою непоправні втрати інвестиційних ресурсів, викликані зміною виду та місця діяльності.

Відмінності у величині бухгалтерських та економічних витрат приводять до кількісного неспівпадіння бухгалтерської та економічного прибутку. Бухгалтерська прибуток - це сукупна виручка за вирахуванням бухгалтерських витрат. Економічна прибуток - це різниця між сукупною виручкою та економічними витратами. Вона менше бухгалтерської на величину неявних витрат і нормального прибутку.