Головна

Перехідні форми зовнішньоекономічної діяльності

До перехідним форм зовнішньоекономічної діяльності слід віднести спільні підприємства. Це суб'єкти господарювання, організовані і діють за участю іноземного капіталу (інвестицій), у тому числі в країнах з розвинутою ринковою економікою. В умовах країн з перехідною економікою їх відрізняє перш за все особливий пільговий режим, встановлений для закордонних партнерів. Такі підприємства можуть бьпь створені за допомогою: їх установи, тобто одночасного надання паїв російським і зарубіжним партнерами у знову створюваному підприємстві; покупки іноземним інвестором (інвесторами) своєї частки участі, або паю, у вже чинному російському підприємстві; купівлі цілого підприємства іноземним учасником (учасниками ).

Основне значення спільного підприємництва в тому, що країна, що використовує спільні підприємства, отримує передові закордонні технології, що техніку, а також опьп і навички управління для організації конкурентоспроможних сучасних виробництв. Важливе значення мають також можливість виходу на ринки країн, чиї фірми беруть участь у процесі спільного підприємництва, з новим асортиментом товарів, перш за все - продукції обробної промисловості.

До серпня 1998 р. на території Росії діяло понад 15 тисяч спільних підприємств різного профілю, при цьому частка їх у загальному обсязі російського товарообігу становила лише близько 8 відсотків. Це досить скромні показники в порівнянні з тими результатами, яких очікували від впровадження цієї форми зовнішньоекономічної діяльності на рубежі 80-90-х рр.. Крім того, лише мала частина їх була заснована у сфері матеріального виробництва, причому серед останніх переважали підприємства паливно-сировинного сектора. Переважна ж частина спільних підприємств була зайнята торгово-посреднічес-кою діяльністю.

Фінансово-економічну кризу 1998 р. у повній мірі продемонстрував всю слабкість що склалася в Росії структури спільного підприємництва. Серед малих підприємств, що розорилися за підсумками 1998 р. (понад 11% від загальної їх кількості в країні) і закінчили рік зі збитками, значна частина припадає на спільні підприємства; оголосили про своє розорення і закриття багато торгово-посередницькі структури.

До перехідним форм зовнішньоекономічної діяльності можна віднести також вільні економічні зони (один з варіантів - зони вільного перед прінімательства).Це - спеціально визначені законом території, на яких створюється пільговий в порівнянні з основною територією країни податковий режим, а також полегшений митний режим для ввезення та вивезення товарів і капіталів. Зазвичай такі зони організуються в прикордонних районах або на прилеглих до великих міжнародних аеропортах територіях, у морських або великих річкових портах та на прилеглих до них територіях, що полегшує умови транспортування вантажів.

Вільні економічні зони діють і в промислово розвинених країнах, однак особливе їх значення для держав з перехідною економікою в тому, що на території останніх створюються особливо привабливі для іноземних інвесторів умови заснування підприємств, отримання прибутків та розпорядження нею. У сучасній Росії практична робота зі створення таких зон у місті-порту Находка Приморського краю, місті Виборзі Ленінградської області, підмосковному Зеленограді та інших почалася в 1990 р.. Проте з часом стало очевидно, що віддача і від цієї форми зовнішньоекономічних зв'язків виявилася вкрай незначною.

Серед причин малоефективне ™ вільних економічних зон в Росії можна виділити наступні: триваюче стан загальноекономічної і політичної нестабільності в країні; правова неврегульованість таких питань, як права іноземних інвесторів та умови розподілу одержуваної на території зони прибутку; відсутність реального зв'язку між розвитком окремих зон і загальними процесами , що проходять в російській економіці; використання вільних економічних зон в якості засоби вирішення спірних питань, що виникають між федеральним центром і суб'єктами федерації, що веде до ще більшого загострення кризи федеративних відносин у Росії і посилення соціально-політичної напруженості.

У результаті на сьогоднішній день більшість * проектів виявилися фактично «замороженими».

Таким чином, переваги перехідних форм зовнішньоекономічної діяльності, які довели свою ефективність в інших країнах, у сформованій ситуації для Росії не використовуються повною мірою.