Головна

Місце АПК у структурі економіки

Агропромисловий комплекс (АПК) має особливе значення в економіці країни. Він відноситься до числа базових народногосподарських комплексів, тобто комплексів і галузей, визначають умови підтримки життєдіяльності всього суспільства. У випадку, якщо задоволення первинних потреб людей у харчуванні, паливі, електроенергії припиняється або надмірно знижується, настає пряма загроза відтворення населення. Тому незалежно від типу економіки є нагальна необхідність особливої уваги та підтримки цих галузей і комплексів. Інший аспект проблеми базових галузей в тому, що вони є первинною сферою по відношенню до створення кінцевого продукту суспільства. Отже, витрати в цих сферах і обсяг виробництва в них через систему міжгалузевих взаємодій надають прямий вплив на ефективність усього національного виробництва. Особлива увага до базових галузей в перехідній економіці Росії й інших держав пов'язано з тим, що в них все ще зайнята більша частина працездатного населення і ресурсів.

До агропромислового комплексу (АПК) належать усі види виробництва і виробничого обслуговування, створення і розвиток яких підлеглі виробництву кінцевої споживчої продукції із сільськогосподарської сировини. Виходячи з даного критерію в АПК можна виділити три групи галузей.

Перша група - тракторне і сільськогосподарське машинобудування; машинобудування для харчової промисловості; агрохімія (виробництво мінеральних добрив та мікробіологічна промисловість); комбікормова промисловість, система матеріально-технічного обслуговування сільського господарства; меліоративний і сільське будівництво.

Друга група - рослинництво, тваринництво, рибальство та рибництво. Третя група - харчова промисловість, холодильне, складське, спеціалізоване транспортне господарство, торговельні та інші підприємства і організації, що займаються доведенням кінцевого продукту до споживача, включаючи оптові ринки, роздрібну торгівлю і громадське харчування.