Головна

Перехід до СНС в Росії та інших країнах СНД

У початку 90-х років у Росії та багатьох інших країнах СНД були прийняті державні програми трансформації вітчизняної статистики відповідно до міжнародних стандартів. Ці програми передбачають, зокрема, поступовий перехід від балансу народного господарства до СНР, яка в більшій мірі відповідає інститутів та механізмів функціонування ринкової економіки. До теперішнього часу проведена значна робота в цій області, і статистичні органи Росії та інших країн СНД зуміли впровадити в свою практику найбільш важливі рахунки і показники СНР. Це дозволяє їм регулярно публікувати дані про розміри і динаміку ВВП, про його галузевій структурі, про використання ВВП на споживання і накопичення. Крім того, публікуються найбільш важливі рахунку для окремих секторів економіки і для економіки в цілому, в яких містяться показники, що описують важливі аспекти економічного процесу: виробництво та формування доходів, розподіл і перерозподіл, фінансування інвестицій і т. д.

Діяльність з впровадження СНС в практику статистики країн СНД координує Міждержавний статистичний комітет країн СНД. Рекомендації Статкомітету СНД з питань складання національних рахунків представляють собою адаптацію міжнародних стандартів у цій галузі до особливостей організації економіки та статистики в країнах СНД. Вони виходять з розуміння того, що економіка країн СНД знаходиться в перехідному періоді і що для неї характерні багато особливостей перехідної економіки, такі як висока ступінь субсидування виробництва, високий рівень монополізації виробництва в ряді галузей економіки, значні темпи приватизації державної власності, нерозвиненість механізмів фінансової системи і т. д. Ці особливості знаходять своє відображення в методології обчислення основних показників СНР, яка розробляється Міждержавним статистичним комітетом СНД.

Подальша робота з впровадження СНС в статистичну практику Росії й інших країн СНД потребуватиме ще кількох років. Наприклад, в Росії поки що публікують рахунки тільки для деяких секторів економіки, тільки на експериментальному рівні проведена робота зі складання фінансового рахунку, який містить важливу інформацію про те, яким чином здійснюється процес кредитування і запозичення. Практично ні в одній з країн СНД не розроблений баланс активів і пасивів, в рамках якого обчислюється один з найважливіших показників СНР - національне багатство.

Подальший прогрес у впровадженні СНС в практику країн СНД пов'язаний з необхідністю забезпечення розрахунків інформаційної бази, що відображає, зокрема, тіньову і неформальну економіку. Завдання забезпечення розрахунків в області СНР необхідною інформацією потребує вдосконалення бухгалтерського обліку, приведення його у відповідність до міжнародних стандартів. Важливою умовою підвищенням достовірності показників СНР, що публікуються статистичні органи країн СНД, є подальше удосконалення статистики цін, без чого неможливо отримати точні дефлятори ВВП і, отже, надійні оцінки темпів економічного зростання.