Головна

Стимулювання іноземних інвестицій

для Створення сприятливого інвестиційного клімату в останні роки в Росії реалізовано низку заходів щодо полегшення податкового тягаря, впроваджено низку звільнень від сплати ПДВ, митних зборів і податку на прибуток. Так, звільняються з сплати податку на додану вартість: товари (крім підакцизних), що ввозяться в рахунок погашення державних кредитів; товари (крім підакцизних), призначені для включення до складу основних виробничих фондів, що ввозяться іноземним інвестором як внесок до статутного (складеного ) капітал організацій (підприємств) з іноземними інвестиціями; товари (крім підакцизних), що ввозяться в якості безоплатної допомоги (сприяння).

Інша пільга, що надається іноземним інвесторам, - звільнення від податку на прибуток. Від податку на прибуток звільняються кошти: спрямовані підприємствами галузей сфери матеріального виробництва на фінансування капітальних вкладень виробничого призначення; спрямовані підприємствами всіх галузей народного господарства на фінансування житлового будівництва.

Наступна пільга - це звільнення від сплати мита. Від обкладання митом звільняються товари, що ввозяться на митну територію Російської Федерації як внесок іноземного засновника до статутного (складеного) капітал, за умови, що ці товари: не є підакцизними; відносяться до основних виробничих фондів; ввозяться в терміни, встановлені установчими документами для формування статутного (складеного) капіталу.

Крім того, від сплати митних зборів звільняються ряд поставок обладнання в рахунок кредитів і контрактів.

Від сплати мита звільняються також товари, що ввозяться на митну територію Російської Федерації, зокрема що ввозяться з лізингу, для виконання робіт за угодою про розподіл продукції відповідно до програми таких робіт і з кошторисом витрат, затверджених у встановленому порядку зазначеної угоди, або вивозяться с даній території відповідно до умов зазначеної угоди. У такому випадку стягування ввізних і вивізних мит замінюється розділом продукції на умовах угоди про розподіл продукції, укладеної відповідно до Федерального закону «Про угоди про розподіл продукції».

Підприємства, що повністю належать іноземним інвесторам, та спільні підприємства, у статутному фонді яких іноземні інвестиції становлять понад 30%, має право без ліцензій імпортувати продукцію для власних потреб, за винятком випадків, передбачених чинними на території Російської Федерації міжнародними договорами.

Визначальним фактором для іноземних інвесторів є наявність регіональної політики залучення іноземних інвестицій, перш за все в частині гарантій безпеки інвестицій, застави та страхування, які спрямовуються до обласного бюджету. У ряді регіонів адміністрація бере на себе функцію основного гаранта щодо проектів регіонального значення.

Для формування інвестиційного клімату важливе значення має наявність і розвиток організаційно-правових структур, що регулюють діяльність іноземних інвесторів на інвестиційному російському ринку, що забезпечують їх інформованість і захист прав.

Федеральним органам виконавчої влади, що здійснює проведення єдиної державної політики у сфері міжнародного інвестиційного співробітництва, є Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Міністерство організовує розробку та забезпечує реалізацію державної політики щодо залучення іноземних інвестицій і розміщення російських інвестицій за кордоном, координує співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями в інвестиційній сфері, здійснює експертизу пропозицій у галузі міжнародного інвестиційного співробітництва.

Одним з основних інститутів ефективного діалогу і взаємодії Уряду Росії з іноземними інвесторами з вирішення проблемних питань залучення інвестицій є Консул ьтат ієни й рада з іноземних - ним інвестицій в Росії.Очолює Консультатівнийсовет Голова Уряду Російської Федерації.

З метою інформаційного забезпечення іноземних інвесторів про умови програми іноземного капіталу в Росії, інвестиційні проекти, зміни в російському податковому, митному і валютному законодавстві та просування російських інвестиційних програм і проектів на закордонні ринки капіталів діють спеціальні інститути. Наприклад, при Міністерстві економічного развшмяітортовлісозщн Російський центр сприяння іно-страннимінвестіціям (РЦСІІ).

На найближчі роки передбачається комплекс заходів для подальшого поліпшення інвестиційного клімату, створенню сприятливих умов для іноземних інвесторів, що сприяють припливу іноземних інвестицій; економіку Росії.