Головна

Цілі національного економічного розвитку

Цілі, що стоять перед національною економікою, різноманітні. Це перш за все цілі, спрямовані на забезпечення єдності економічного і соціального розвитку країни і потребують соціально-стійкого розвитку економіки. Ці цілі разом з тим не можуть бути обмежені загальноекономічними характеристиками (ефективність, добробут і похідні від них), хоча останні, безумовно, є базисними цілями економіки, економічного розвитку. Є специфічні цілі національної ЕКОНОМІКИ.

По-перше, в рамках національної економіки реалізуються і неекономічні цілі, які матимуть державотворчої значення. Для Росії - це забезпечення життєздатності величезного простору країни, збереження територіальної цілісності в умовах великої багатонаціональної держави, володіння надійним оборонним потенціалом і вагомими політичними позиціями в світі. Вони можуть перебувати в суперечності з базисними економічними цілями і виступати як їх своєрідні обмеження, однак вони не можуть бути відторгнуті в силу їх важливого значення для долі країни.

По-друге, концентрованим виразом економічних цілей країни є підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Наближення до лідерів світової економіки, вихід на передові рубежі (принаймні, по ряду позицій) передбачає вироблення і реалізацію в Росії чіткої стратегії розвитку (в максимальному варіанті - «стратегії випереджального розвитку"), нарощування економічного і науково-технічного потенціалу країни, структурну перебудову економіки у відповідності з перспективними напрямами, створення сприятливих умов для вітчизняного товаровиробника і його розумної захисту від зовнішньої конкуренції і т. п. Вагомими конкурентними перевагами Росії можуть і повинні стати все ще залишаються високими освітній і науковий потенціал, укорінена в суспільстві орієнтація на одержання та підвищення рівня освіти і на творчий пошук, а також традиційні духовні російських цінностей, багато в чому замикається з цінностями постіндустріалізму. Важлива роль належить здатності нації об'єднатися у важкий час для вирішення складних завдань, патріотизму громадян.

По-третє, для національної економіки дуже значущою є проблема забезпечення економічної безпеки країни.Для Росії з її вагомою роллю у світі це має особливо актуальне значення. Серед складових економічної безпеки можна виділити науково-технологічну, продовольчу, військово-промислову, фінансову безпеку і т. п., що означає недопущення неприйнятного рівня вразливості від різних зовнішніх негативних факторів у разі їх спонтанної або свідомої актуалізації.

По-четверте, для національної економіки важливим аспектом її розвитку є спадкоємність розвитку суспільства. Зокрема, мова йде про підтримку соціальної стабільності в суспільстві, про благополучної демографічної ситуації в країні, про нормалізації відтворення соціокультурного середовища і т. п, а також про збереження природи. У більш загальному плані йдеться про те, яка спадщина передає суспільство майбутнім поколінням.

По-п'яте, в умовах великої федеративної держави, якою є Росія, важливе значення набуває співвідношення федерального та регіонального (місцевого) рівнів економічного управління та господарювання, що, зокрема, знаходить своє вираження у проблемах бюджетного федералізму, розмежування державної і муніципальної форм власності і ін Ключове завдання - забезпечення єдиного економічного простору країни, недопущення її дезінтеграції.

Таким чином, в рамках національної економіки реалізується цілий комплекс взаємопов'язаних завдань, який хоч і включає в себе соціально-економічні цілі суспільства, але не зводиться до них.