Головна

Економічна свобода і завдання лібералізації

Економічна свобода - основний принцип організації ринкового господарства, гарангірующій свободу підприємництва - можливість купувати ресурси, виробляти блага і отримувати дохід. Надана підприємцю свобода не абсолютна, а визначається самою системою ринкових відносин. По-перше, економічна свобода підприємця - це влада, делегована споживачами йому. Ов посилюється при збігу їх інтересів й слабшає, якщо вони розходяться. По-друге, вона регулюється системою правил, що виробляються в процесі ринкового обміну. Завдяки цьому встановлюється економічного порядку, що визначає інституціональні рамки, усередині яких учасники ринкового процесу роблять свій вибір.

Вироблення і проведення в життя правил господарської поведінки є функції держави У розвиненій ринковій економіці економічна свобода - об'єктивний результат взаємодії економічно незалежних суб'єктів господарських відносин, а її кордони відображають ступінь узгодження їхніх інтересів. У перехідний економіці, зокрема російській, підприємницька свобода має іншу природу: вона формується на основі перерозподілу економічної влади. Вихідні умови реформування централізовано керованих економік були такі, що з самого початку визначили чільну роль державних органів та їх апарату в проведенні реформ. Тому економічні перетворення були насамперед результатом політичних рішень, а трансформаційні процеси-сопровождалісьпі рокім залученням бюрократії в підприємницький процес. Безпосереднє переплетення політичної і економічної влади стало загальним тлом і характерною рисою що формується російського підприємництва.

Лібералізація економіки - це процес ослаблення обмежень на здійснення ринкової діяльності і операцій. Він зачіпає перш вето здійснення господарських операцій та ціноутворення. Головні цілі лібералізації економіки - скорочення трансакційних витрат, посилення господарської підприємницької мотивації та легалізація «тіньової діяльності.

Лібералізація економіки - явище, властиве не тільки перехідної економіки. Проте під час переходу до ринку завдання економічної лібералізації більш глибокі й великі. Вони пов'язані не просто з ослабленням регулюючої функції держави, як це має місце в країнах з розвиненою ринковою економікою, а зі зміною самих принципів господарювання. Основними моментами при цьому є:

• економіки роздержавлення, тобто ліквідація державної монополії на провадження господарської діяльності;

• ліквідація централізованого розподілу ресурсів;

• надання можливостей для підприємницької діяльності.

Розмах і складність реалізації даних заходів вказують на необхідності поетапного проведення перетворень. Їх темпи і масштаби залежать від початкових умов і особливостей господарської системи країни.