Головна

Форми доходів населення

Корінні зміни соціально-трудових відносин визначаються не тільки формуванням ринку праці, а й системою розподілу доходів. Доходи населення є найважливішим показником соціально-економічного становища громадян, а особливості їх розподілу в чому характеризують соціальну орієнтацію економічної системи.

Доходи населення - це сукупність грошових і натуральних коштів, отриманих за певний період населенням і призначених для споживання та заощаджень.

За речовій формі доходи поділяються на грошові і натуральні. Грошові доходи населення - всі надходження грошових коштів у вигляді оплати праці працюючих осіб; пенсії, стипендії, різні допомоги та інші соціальні трансферти; доходи від власності у вигляді відсотків за вкладами, дивідендів, ренти; надходження грошей від продажу акцій, цінних паперів, продукції особистого підсобного господарства, різних виробів та інших товарів; оплата послуг, наданих на сторону, а також страхові відшкодування, позики, доходи від продажу іноземної валюти та ін

Натуральні доходи населення - всі надходження продуктів сільського господарства: продуктів землеробства, скотарства, птахівництва; різних виробів, послуг та іншої продукції в натуральній формі, одержуваних з присадибних, садово-городніх ділянок, особистого подвір'я, домашнього господарства, самозаготовкі дарів природи, призначених для особистого , сімейного споживання (тобто не мають товарної форми), а також всі види оплати праці та соціальних трансфертів у вигляді товарів.

Роль доходів у життєдіяльності людини визначається тим, що рівень і структура споживання безпосередньо залежать від величини (розміру) доходу. Як зазначалося раніше, від рівня доходів залежить відтворення працівників і членів їх сімей, всіх громадян. Показником матеріальної забезпеченості населення є сукупні доходи.Це вартісний показник, що включає грошові доходи, вартість натуральних надходжень з особистих підсобних господарств та вартість безкоштовних послуг, які отримуються за рахунок коштів федерального (республіканського, крайового) і місцевого (муніципального) бюджетів і соціальних фондів підприємств.

Грошові доходи населення Російської Федерації (в середньому на душу на місяць) склали (за оцінками Всеросійського центру рівня життя) в 1999 р. 1501,8 руб. У порівнянні з 1998 роком середньодушові грошові доходи збільшилися на 54,8%.

Грошові доходи населення поділяються на первинні та наявні. Первинні доходи населення включають всі надходження, отримані від власності на фактори виробництва. Наявні доходи населення - результат перерозподільних процесів. Вони являють собою суму первинних доходів і соціальних трансфертів, зменшену на величину обов'язкових платежів та зборів. Наявні доходи коригуються з урахуванням натуральних соціальних трансфертів. Скоректовані наявні доходи населення включають наявні доходи і сальдо натуральних трансфертів.

У складі доходів населення необхідно враховувати й кошти, взяті i борг, - це знаходить відображення в показниках кінцевих і загальних доходів населення. Кінцеві доходи населення - це наявні доходи плюс чисті боргу населення. Чисті борги відображають зміна заборгованостей по позиках, виданих громадянам кредитними організаціями і підприємствами на споживчі цілі. Середньоподушний грошовий дохід - сума кінцевих доходів, поділена на чисельність населення країни. Загальні доходи населення включають скоректовані наявні доходи і чисті борги.

Прибутки населення залежать від рівня споживчих цін, тому слід розрізняти номінальні і реальні наявні доходи. Номінальні доход'пв-рактерізуют рівень грошових доходів без урахування зміни цін, тобто включають всю суму одержаних кінцевих доходів. Реальні наявні доходи розраховуються з урахуванням індексу цін, тарифів. Індекс споживацьких цін впливає на купівельну спроможність номінальних доходів населення, яка, у свою чергу, відображає потенційні можливості придбання товарів і послуг населенням, виражені співвідношенням конечнихдоходов з величиною прожиткового мінімуму. Сростом індексу споживчих цін зростає вартість прожиткового мінімуму та, відповідно, знижується купівельна спроможність конечнихдоходов населення.