Головна

Національна економіка

Національна економіка, або національна економі чна система, - це економічна система країни, що відображає весь комплекс факторів (внутрішніх і зовнішніх, економічних та неекономічних) її розвитку і функціонування і містить обумовлені ними особливості реалізації спільних економічних закономірностей.

До специфічних факторів функціонування і розвитку національної економіки слід віднести чинники природно-кліматичного, економіко-географічного, технічного, соціокультурного характеру. Вони, як правило, відрізняються стійкістю, довготривале і не піддані швидких змін. Їх наслідками є та чи інша структура економіки та суспільного продукту, та чи інша структура власності, та або інша роль держави, той або інший ступінь відкритості економіки зовнішнього світу, те чи інше розуміння соціальної справедливості в суспільстві, ті чи інші пріоритети в економічній політиці і т.д.

Національна економіка * ™ пов'язана з будь-якою формою господарства, формацією або ступенем індустріального розвитку. Вона може відображати різні щаблі суспільства, надаючи їм національну своєрідність. Найближче вона співвідноситься з цивілізаційними системами, багато в чому будучи своєрідним вираженням особливостей тієї чи іншої локальної цивілізації. У сучасних ловіях вус національна економіка виступає у формі національних моделей змішаний ної економіки.

Для національної економіки характерно також особливу цілепокладання, іншими словами, крім звичайних цілей соціально-економічного розвитку (ефективність, добробут та ін), перед економікою кожній країни стоять і специфічні цілі, обумовлені умовами та рівнем її розвитку.

Функціонування національної економіки має містити акцент на забезпечення національної економічної безпеки країни та реалізацію її національних економічних інтересів. У числі останніх - підвищення конкурентоспроможності національної економіки та посилення її ролі у системі світового господарства.

Найважливішими національної економіки аспектами є забезпечення єдиного економічного простору країни, встановлення оптимальне співвідношення загальнонаціонального і регіонального рівнів економіки.

Адекватним науковим відображенням вказаних характеристик має стати формування особливої структурної частини економічної теорії - теорії національної економіки. Вона повинна увібрати в себе також вітчизняні наукові традиції і особливості національного економічного мислення. Так, російської економічної науки гілки завжди було притаманне особливу увагу до соціальних аспектів економіки, до народногосподарським завданням.