Головна

Обмеженість благ і ресурсів

Будь-яка економічна дія починається з визначення відповідної потреби. Відносне і тимчасове задоволення потреб в рамках даного періоду неминуче тягне за собою їх подальше відновлення, розростання, ускладнення і поглиблення. Такий стан залишається постійним. З іншого боку, наші кошти для задоволення потреб (ресурси і технології) практично завжди обмежені. Ця обмеженість може бути різною.

Перш за все, це природна неоднаковість кількостей різних благ, що є в природі, ряд з яких менш поширений ніж інші. Обмеженість охоплює також блага, що створюються людьми. Це стосується не тільки запасів даних видів благ на даний момент, але й можливостей (а значить, і коштів), що є для їх відтворення в даних умовах.

Залежно від можливості поповнити їх запаси блага поділяються на відтворюються і невідтворювані.Таким чином обсяги і ступінь воспол-няемості запасів різних благ характеризують їх обмеженість один відноси тельно одного і виражаються в категорії рідкості благ.

Наявних в наявності у даного споживача запасів благ може не вистачити для задоволення даної потреби в повному її обсязі, що частіше всього і має місце. Але навіть якщо уявити собі, що дана конкретна, вузько визначена потреба в даний період повністю задоволена, то і в цьому випадку буде цілком очевидним, що всі інші одночасно існуючі у даного економічного суб'єкта потреби, які також могли б бути задоволені за рахунок використання тих самих самих засобів, що і насичена потреба, залишилися незадоволеними. Така обмеженість благ щодо потреб у них виражається в категорії недостатності благ.